Räddning på väg för Lunaskolorna?

Förra veckan kom beskedet som chockade föräldrar och elever. Resursskolorna Luna Södra och Luna Bromma samt Svedenskolan i Solna läggs ner. Vi pratar med drabbade och politiker – här är läget just nu.

Efter en lång tid av underfinansiering såg ledningen på Utbildningspedagogik ingen annan utväg. Förra veckan meddelade de att Lunaskolan Södra i Kärrtorp och Lunaskolan i Bromma tvingas lägga ned nästa läsår, och att resursskoledelen vid Svedenskolan i Solna successivt kommer att fasas ut. Något som påverkar cirka 200 elever och deras vårdnadshavare.

Niklas Ahlström, styrelseordförande, Utbildningspedagogik.

– Vi hade kommit till ett läge där vi inte såg några tecken på att underfinansieringen skulle försvinna och att nödvändiga ersättningsnivåer skulle återställas. För att ge ett besked i tid som ger möjlighet till förberedelse för omställning för såväl eleverna, föräldrar och medarbetare liksom för att möjliggöra så omsorgsfullt hanterande av arbetsrättsliga processer kunde vi inte vänta längre med beskedet, säger styrelseordförande Niklas Ahlström.

Vi ser inte beskedet som ”extra pengar”. De pengar som tidigare följt med elevgruppen har kraftig minskat de senaste åren.

För föräldrar, medarbetare och elever kom beskedet som en chock.

– Även om man vetat om att resursskolorna har varit underfinansierade under en lägre tid på grund av alla avslag så ville jag verkligen inte tro att något sådant här skulle kunna hända på riktigt, jag blev helt tom och kall. Chockad! Det är svårt att ta in. Det är så fruktansvärt att de som behöver stöd som mest är de som drabbas hårdast, säger Lina Svanberg, vars son började på Luna Södra i fjärde klass efter att ha stått i kö sedan förskoleklass.

Storm i sociala medier

I åtskilliga inlägg på Facebook och Twitter vittnar föräldrar och medarbetare om sin förtvivlan över situationen och oron över hur det ska gå för alla elever. Såväl vuxna som elever har startat protestlistor och kontaktat politiker i hopp om att skolorna trots allt ska kunna räddas.

Till en början höll politikerna låg profil, men i måndags meddelade stadshusets grönblå majoritet att de nu genomför flera åtgärder för att finansiera det särskilda stödet.

Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgarråd.

– Särskilda undervisningsgrupper är viktiga för elever som behöver ett mindre sammanhang och därför tillför vi nu 75 000 kr per elev i dessa grupper. Under hösten har jag noggrant följt utvecklingen kring beviljning av tilläggsbeloppen och det är uppenbart att lagstiftningen inte fungerar för den typ av särskilt stöd vi vill se i Stockholm. Därför gör vi också riktade satsningar till resursskolorna, säger Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgarråd.

Daniel Helldén, gruppledare för MP i Stockholm.

– Vi förstår att det här är och har varit en jobbig process för de berörda barnen och deras föräldrar. Vi vill aldrig att barn ska behöva komma i kläm. Därför gör vi vårt yttersta för att lösa situationen på bästa möjliga sätt, med de verktyg som lagen tillåter, säger Daniel Helldén, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad.

Efterlyser långsiktig lösning

Om åtgärderna är tillräckliga återstår dock att se. Ledningen för Utbildningspedagogik välkomnar förslaget, men Niklas Ahlström påpekar att det är viktigt med en lösning som är långsiktig och hållbar över tid, både för eleverna, deras vårdnadshavare och skolföretaget.

– Vad beskedet innebär gällande förutsägbarhet och förutsättningar för resursskolans framtid behöver vi få större insikt i, innan vi som huvudman kan fatta ett beslut om fortsatt verksamhet. Vi ser det inte som ”extra pengar”. De pengar som tidigare följt med elevgruppen har kraftig minskat de senaste åren, säger han.

I dagarna har de haft föräldramöte och beskrivit situationen och bakgrunden till beslutet samt svarat på frågor från föräldrar. De har även haft informationsträffar med medarbetarna.

Vi kommer att ha fortsatt dialog med Skolborgarrådet och Finansborgarrådet och har en ny träff inbokad nästa vecka.

– Vi har i dag även haft möte med Skolborgarrådet och Finansborgarrådet för att bättre förstå innebörden i förslaget/beskedet men även för att beskriva vad vi ser är viktigt att få till för att den situation som vi nu har hamnat i inte ska behöva upprepa sig. Vi kommer ha fortsatt dialog och har en ny träff inbokad nästa vecka, säger Niklas Ahlström.

Lina Svanberg, förälder till elev på Luna Södra.

Lina Svanberg oroar sig nu över framtiden och frågar sig om politikerna någonsin har varit och besökt en resursskola och om de förstår vilken skillnad dessa skolor faktiskt gör:

– Att få rätt bemötande, specialpedagogiska lösningar och förståelse. Det gör en sådan enorm skillnad för de här barnen och för deras föräldrar. Att vara inkluderad, att för en gång skull vara norm, lära, ha vänner. Det gör att de här barnen växer, mår bra igen och får den möjlighet till utbildning som de faktiskt enligt lag har rätt till. Hur kan man rasera fungerande verksamheter när inga andra alternativ finns och tusentals barn står i kö? Politikerna borde skämmas om de inte tar alla de här barnens behov på största allvar.

LÄS ÄVEN

Pixelbrus hjälper mot koncentrationsproblem

Särskilt begåvade som behöver särskilt stöd

Varför pratar skolan allt oftare om ”etisk stress”?

Specialpedagogens favorit-appar i särskolan