L-förslag: 2,5 miljarder kronor till tusen nya speciallärare

Foto: Adobe Stock

Mindre stök, mer stöd. Det är målet med Liberalernas förslag om storsatsning på speciallärare under nästa mandatperiod.

Liberalerna vill satsa 2,5 miljarder kronor under nästa mandatperiod på tusen fler speciallärare.

– Det är ett verktyg för att hjälpa fler elever till en bättre framtid, säger L-ledaren Johan Pehrson.

Partiet pekar på att andelen elever i grundskolan som får särskilt stöd fallit sedan 2014, dock inte i årskurs 8 och 9.

Även undervisning i särskilda grupper har minskat, enligt Pehrson.

– Det är allvarligt, säger han.

Pehrson anser att minskningen beror på en ”missriktad välvilja” om att elever inte ska känna sig utpekade i sina klasser.

Enligt L uppger fyra av fem lärare att de har elever som har behov av särskilt stöd, men inte får det.

Liberalerna hävdar att med 1 000 fler speciallärare blir stöket i klassrummen mindre och stödet för elever med störst utmaningar bättre.

Därför föreslår partiet att 2,5 miljarder kronor avsätts under nästa mandatperiod till stöd för kommunala skolor och friskolor för att de ska ha råd med speciallärare. Satsningen ska vara permanent.

Enligt L skulle satsningen innebära att det kommer att finnas omkring 6 500 speciallärare i hela landet.

LÄS ÄVEN

Speciallärare: ”Handledningen börjar på golvet”

Lärare i behov av stöd – handledningen ett känsligt ämne

Sluta flumma om hållbar lärmiljö – förverkliga den, det är bråttom!