Sök
Publishing-priset logga

Konsten att ­systematisera

Linda Nordgren, Anna Johansson och Carola Nilsson. Foto: Henrik Olofsson

Förskolorna på Tomtebo i Umeå har ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete med specialpedagogen som en sammanhållande kraft.

Hur arbetar ni med era förskolor?

Linda: Vårt fokus ligger på att skapa en tillgänglig lärmiljö utifrån alla barns behov och förutsättningar och vår specialpedagog Anna är en viktig del i det arbetet.

Carola: Vi tänker att det specialpedagogiska inte ska vara så speciellt. Vi arbetar med att bredda kompetensen hos alla våra medarbetare när det gäller tillgänglig lärmiljö och anpassningar. Anna handleder och ger stöd till arbetslagen så att vår grundverksamhet blir tillgänglig.

Anna: Vi arbetar främst förebyggande och främjande. Jag finns med när vi kartlägger var det finns utmaningar och när vi planerar hur vi kan arbeta förebyggande och främjande.

5 tips för att få flyt i kvalitets­arbetet

  1. Arbeta förebyggande och långsiktigt när det kommer till tillgänglighet och delaktighet, kom ihåg att det som är nödvändigt för vissa barn är bra för alla barn.
  2. Det är viktigt med ett nära samarbete mellan rektor och specialpedagog för att arbetet ska få effekt.
  3. Tänk inte att problemet ligger hos barnet. Vänd i stället tanken och fokusera på vad vi vuxna kan förändra, i miljön eller i vårt förhållningssätt.
  4. Arbeta med det kollegiala lärandet, dela med er av framgångsfaktorer.
  5. Håll i och håll ut. Upprepa och påminn. Förändring tar tid. Ett tydligt ledarskap är också A och O.

Vad har ni sett för resultat?

Carola: Vi har under de senaste tre åren arbetat med fokus på grundverksamhet och tillgänglig lärmiljö, vilket gett goda resultat. Antalet ärenden till specialpedagog på individnivå har minskat och våra medarbetares kompetens och självförtroende har ökat.

Anna: I dag finns en ökad medvetenhet hos personalen, deras verktygslåda har fyllts på. Vi pratar mycket om situationer och vad vi kan påverka, hur vi skapar förutsättningar. Det är väldigt lösningsorienterat nu, vilket känns roligt.

Linda: Det är lugnare i barngrupperna och vi har ett mer strukturerat arbetssätt. Vi kan se att våra medarbetare i dag har lösningsfokus och ser vad de själva kan förändra i rutiner och struktur för att få det att fungera.

Vad gör att ni tre fungerar så bra tillsammans?

Carola: Vi kommer bra överens och är prestige­lösa i förhållande till varandra. Det är också en styrka att vi har olika erfarenheter.

Anna: Vi är ett bra team. Vi bollar och tänker tillsammans och tar tillvara våra olika roller och perspektiv.

Linda: Vi har samma syn och samma mål. Vi vet vart vi vill.

Förskolorna på Tomtebo

Linda Nordgren
Ålder: 40 år.
Bor: I Umeå.
Gör: Rektor.
Bäst med yrket: ”Möjligheten att påverka utveckling och kvalitet inom förskolan.”

Anna Johansson
Ålder: 48 år.
Bor: I Umeå.
Gör: Specialpedagog.
Bäst med yrket: ”Att arbeta med utveckling av tillgängliga lärmiljöer.”

Carola Nilsson
Ålder: 49 år
Bor: I Umeå.
Gör: Rektor.
Bäst med yrket: ”Att arbeta med utveckling och se resultat.”