De sätter laget framför allt

Änglandaskolans rektor Gustaf Brandell, lärare Elvira Jahnstedt och specialpedagog Eva Lindkvist. Foto: Johan Strindberg

Lagarbete och schemalagda möten har lyft elevhälsan på Änglandaskolan i Örebro. Systemet har till och med fått ett namn – ESIT, ”Elevsamverkan i teamet”.

Hur fungerar ESIT?

Eva: Vi träffas varannan vecka i två timmar med fokus på skolutveckling, undervisning och förändringar i lärmiljön samt utredningar och extra anpassningar som är mer på individnivå. Hela laget deltar: jag som specialpedagog, rektorn och teamet av lärare som ansvarar för en årskurs.

Gustaf: Vi fokuserar tillsammans utifrån våra olika roller, och vi har en gemensam riktning i hur vi tänker kring elevhälsoarbetet.

Elvira: Eva och Gustaf pratar ihop sig om dagordningen. Det är en tydlig arbetsgång. Men ESIT utvecklas hela tiden, och det gör vi också.

5 tips för att höja mötesnivån

  1. Schemalägg mötena och genomför dem kontinuerligt. Låt det vara obligatoriskt att delta.
  2. Transparens är A och O, metakommunicera vad ni vill åstadkomma och betona ­”tillsammansarbetet”.
  3. Var också tydlig med era roller och vem som leder samtalet och vad som ska diskuteras. Det ska vara effektivt och inte bara handla om att träffas och prata.
  4. Var beredd att lyssna. Diskutera vilka behov som finns och vad ni vill uppnå. Var medveten om att alla kan ha olika förväntningar på vad träffarna ska leda till, så prata om det.
  5. Lägg inte energi på sådant som inte går att påverka.

Hur har era olika roller påverkats?

Eva: Det har lett till ökad förståelse och bättre relationer. Vi träffas kontinuerligt och hinner prata och utveckla samarbetet i stället för att som tidigare bara boka tid när något hänt.

Gustaf: Som rektor kommer jag närmare de pedagogiska frågorna och elevhälsoarbetet. Dessutom lyfts de specialpedagogiska frågorna i lärarlaget. Och eftersom vi lägger mycket tid på detta blir jag inte lika synlig i skolan i övrigt, det är ett val vi har gjort.

Elvira: Tidigare var man mer ensam som lärare, nu kan man prata ihop sig med teamet först och sedan ta del av Evas och Gustafs tankar på mötena. Vi jobbar tydligare tillsammans nu, man känner sig både mer hörd och förstådd.  

Hur lägger ni upp era träffar?

Eva: Oftast är vi fem personer, tre lärare, rektorn och jag. Ibland också kurator och skolsköterska. Vi har även regelbundna ESIT-möten med fritidspersonalen, som annars ofta hamnar vid sidan av. En konsekvens blir att  jag, precis som rektor, inte är lika mycket i verksamheten.

Gustaf: Den senaste terminen har vi varvat diskussion om måluppfyllelse och vad som kan förbättras med fokus på elevernas närvaro och deras upplevelser av trygghet, trivsel och studiero. Varje gång finns också möjlighet att lyfta elevärenden.

Elvira: Vi dokumenterar alltid så att vi vet vad som ska genomföras till nästa möte. Med det här sättet kommer vi hela tiden vidare. Visst tar det tid, men det ger också tydligt resultat.

Änglandaskolan

Gustaf Brandell
Ålder: 44 år.
Bor: I Adolfsberg i Örebro.
Gör: Rektor.
Bäst med yrket: ”Mötet med elever och personal och att kunna vara med och bidra till utveckling.”

Elvira Jahnstedt
Ålder: 32 år.
Bor: I Örebro.
Gör: Lärare.
Bäst med yrket: ”Att få undervisa och träna med elever som har svårt att lära sig något och sedan se dem lyckas.”

Eva Lindkvist
Ålder: 57 år.
Bor: I Pålsboda utanför Örebro.
Gör: Specialpedagog.
Bäst med yrket: ”Att få vara en del av utvecklings- och förändringsarbetet på vår skola som leder till skillnad för våra elever.”