Senaste boktipsen från Specialpedagogik

Fem böcker om bland annat nyanlända, autism och dyslexi som kan vara användbara för dig i ditt jobb.

”Lifehacks” för elever med autism

Autistens överlevnadsguide till skolan av Alexander Skytte och Jiang Millington (Be My Rail)

Hur klarar man ensamma raster, matsalar fulla med oljud och ständiga övergångar? Vad gör jag när jag exploderar av ilska? Hur gör jag för att klara av att skriva prov i skolan? Hur gör jag för att jobba så bra som möjligt med sådant som är tråkigt? Guidar oss i autistens skolvardag gör Alexander Skytte, som själv har autism, och Jiang Millington, som är mamma till två barn med autism. Kapitlen tar upp ork och energi, supersinnen, trygga rutiner, stress och bråk, att vara med andra, aktiviteter i skolan och att hitta det du är bra på. Här finns mängder med konkreta tipslistor, fråga/svar och lär-känna-dig-själv-frågor till eleven. Bok att utgå ifrån tillsammans, elev och pedagog/lärare, för att hitta så bra lösningar som möjligt i skolan.

Antologi om nyanlända elever

Inkludering och skolframgång för nyanlända elever av redaktör Nihad Bunar (Natur & Kultur)

Åtta forskare, bland andra Mats Trondman, Laid Bouakaz och Liv Thorstensson Davila, har granskat vad likvärdighet för nyanlända elever konkret innebär – hur den implementeras, vilka hinder som finns för att dessa elever ska bli socialt och pedagogiskt inkluderade, hur de ska lära sig majoritetsspråket och uppnå kunskapsmålen. Med denna antologi vill de bidra till ökad förståelse för nyanlända barns och ungdomars utbildningsvillkor och vad som behöver göras för att öka likvärdigheten i utbildningen. Läs om kartläggning av kunskaper, förberedelseklass eller direktplacering, studiehandledning på modersmålet, skolinformation för föräldrar med migrationsbakgrund, ensamkommande flyktingbarn samt om barns utsatthet, erfarenheter och resiliens.

Tydligt om dyslexi

Om dyslexi av Tove Ekelund (Studentlitteratur)

I bokens första del behandlas läsning, språklig medvetenhet, lässtrategier och hur dyslexi utreds. I del två tas skolans skyldigheter upp och vad extra anpassningar och särskilt stöd innebär. I sista delen ligger fokus på pedagogisk planering och undervisning, hur differentierade och språkligt tillgängliga lärmiljöer kan skapas och olika språkutvecklande arbetssätt. Läs om tidiga insatser, dyslexi och matematik, olika insatsnivåer, en dyslexivänlig skola, språkstörning, rätt till stöd utan diagnos, prov och läxor och dokumentationens betydelse. Författaren går också igenom assisterande teknik med digitala verktyg. Via QR-koder får du tillgång till tydliga instruktionsfilmer. Tove Ekelund är logoped, lärare och specialpedagog.

Om specialpedagogik i förskolan

Specialpedagogik i förskola av Linda Palla (Studentlitteratur)

Den här boken är tänkt som en grundbok i specialpedagogik för förskolan. Bokens åtta kapitel ger grundläggande beskrivningar av huvuddelarna inom det specialpedagogiska fältet i förskolan. Här finns också analyser, fördjupningar, reflektioner, problematiseringar, historiska nedslag och aktuell forskning. Linda Palla bjuder även på essä-texter där hon delar med sig av sina personliga erfarenheter efter tjugofem års arbete som förskollärare, specialpedagog, lärarutbildare och forskare vid Malmö universitet. Läs om konstruktioner av ”det speciella barnet”, beprövad erfarenhet, samverkan, samarbeten och ansvar, redskap och strategier i vardagen, specialpedagogisk dokumentation och specialpedagogisk kvalitet. Boken vänder sig till blivande och yrkesverksamma specialpedagoger och förskollärare.

En förskola för alla

Tillgängligt lärande i förskolan av Ann S. Pihlgren (Gothia)

Ett tillgängligt lärande skapas när den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön samverkar i en fungerande helhet. Boken beskriver de tre lärmiljöerna och vad som kan göra förskolan tillgänglig för alla barn. Forskning på området kopplas också till det praktiska arbetet för att alla barn ska få möjlighet att vara delaktiga, lära sig och utvecklas. Läs om barnsyn, inkludering, exkludering, funktionsnedsättningar, gener och miljö, ”affordance” – handlingserbjudanden, fallbeskrivningar och observationsutdrag. Boken är tänkt som underlag för kollegialt lärande, att observera miljön i den egna förskolan och gemensamt reflektera över vad som bidrar och vad som motverkar tillgängligheten. Varje kapitel avslutas med förslag på workshoppar, diskussionsfrågor och praktiska uppgifter att arbeta med tillsammans.

Bonus: Tre böcker för barn och unga

Var är Sigges hemma?
Stina Wirsén
(Rädda Barnen/Bonnier Carlsen)

En bilderbok av Stina Wirsén om att växa upp under otrygga familjeförhållanden med omsorgssvikt. Berättelsen om Sigge vill ge tröst och stöd till drabbade barn och visa att hjälp finns att få. Vänder sig till barn i förskola och lågstadiet.

Mollys tunga ryggsäck
Malin Roca Ahlgren
(Kikkuli)

Molly går i femman och älskar anime och att sticka. Hon blir ofta missförstådd både hemma och i skolan, då blir det en klump i magen. Men pappa finns där som stöd under utredningen. En bok om att få diagnosen adhd/add.

Mia och Tarek
Ann-Charlotte Ekensten
(Bona Signum)

Fem nya lättlästa böcker som riktar sig till elever på gymnasiesärskolan. Vi får träffa Mia och Tarek när de ska baka pizza, gå ut med en hund, besöka badhuset och gå på bio. Till böckerna finns ett övningsmaterial med läsförståelse.

LÄS ÄVEN

Pixelbrus hjälper mot koncentrationsproblem

Skolan som storsatsar på specialpedagoger

Räddning på väg för Lunaskolorna?

Särskilt begåvade som behöver särskilt stöd