Inspirerande om specialpedagogers samarbete med klasslärare

I Finland planerar ofta speciallärare och klasslärare lektioner tillsammans. Kan det vara ett sätt att samarbeta också i Sverige?

Den samarbetande läraren

Författare: Christel Sundqvist
Förlag: Studentlitteratur

”Den samarbetande läraren” gör jämförelser mellan det finska och det svenska skolsystemet. Bokens ena tema, samundervisning mellan speciallärare och klasslärare, är ett intressant exempel. I Finland blir det allt vanligare att speciallärare och klasslärare tillsammans planerar och genomför lektioner för att skapa en differentierad undervisning. I Sverige är det vanligare att särskilja elever som behöver särskilt stöd från resten av klassen. ”Det samundervisande uppdraget är osynligt i både styrdokument och forskning som berör specialpedagogers och lärares uppdrag i Sverige medan det blivit klart uttalat och allt mer synligt som ett möjligt sätt att ge specialpedagogiskt stöd i Finland”, skriver författaren. Som läsare gläder jag mig åt att flera kapitel fördjupar möjligheterna att genomföra det särskilda stödet.

Specialpedagogisk handledning skiljer sig från annan handledning då den specialpedagogiska parten har ett mandat som expert.

Bokens andra tema landar i begreppet ”specialpedagogisk handledning” för att beskriva det interna mötet med klassläraren. Författaren Cristel Sundqvist menar att denna handledning skiljer sig från annan handledning då den specialpedagogiska parten har ett mandat som expert.

Böcker om handledning finns det gott om, men jag har inte tidigare läst någon bok som fokuserar på hur skolans specialpedagogiska kompetens och lärare möts i undervisande möten. Sundqvist beskriver samundervisningen som en fortsättning på handledningssamtalet – ett sätt att förverkliga de undervisningsidéer som uppstår i samtal mellan specialpedagog/speciallärare och klasslärare. Jag tror att många skolor som brottas med hur det särskilda stödet framgångsrikt ska organiseras kan finna nya möjliga vägar i Sundqvists bok.

Monika Mattsson arbetar som specialpedagog i Göteborg

LÄS ÄVEN

Diktera mera – specialpedagogtips på hjälpmedel

”Elevhälsoarbetet börjar i klassrummet”

Skolan som storsatsar på specialpedagoger

Debatt: BUP behöver ta ett större ansvar i skolan