Sök

Olika vägar men samma mål – i samma klassrum

Den här artikeln publicerades ursprungligen på specialpedagogik.se

Anpassningar efter elevers skiftande behov görs bäst på planeringsstadiet. Det är därför specialpedagoger, och förhoppningsvis allt fler lärare, hellre pratar om att ”utforma” än om att ”anpassa”. Helena Wallberg kallar det ”lektionsdesign”.

Du behöver inte vistas länge i ett lärarrum innan du stöter på någon som är stressad över extra anpassningar. Hur är det möjligt att hinna med när det sitter 30 elever i ett klassrum och läraren upplever att allt fler behöver någon form av anpassning?

Helena Wallbergs nya bok handlar om just detta: hur kan man designa undervisning som är så bred att fler elever har möjlighet att nå målen? I stället för att planera vad de flesta ska göra, och sedan göra ett antal extra planeringar som rymmer olika anpassningar, menar Wallberg att vi ska ”tänka ­efter före”. Det vill säga ta bort hinder innan de uppstår och designa lektioner som har bredden inbyggd från början – där alla är på väg mot samma mål. Det kan handla om att variera exempelvis tempo, omfång eller metod men att eleverna ändå kan arbeta gemensamt i klassrummet.

Wallbergs bok har ­passande nog fått underrubriken ”en handbok” och den är fylld av konkreta verktyg som läraren kan använda för att differentiera undervisningen.

Boken är fylld av konkreta verktyg som läraren kan använda för att ­differentiera undervisningen.

Wallberg utgår från en tydlig struktur där lektionens sju faser står i fokus. Varje fas får en ordentlig genomgång, många verktyg som kan få det att fungera och avslutas med en särskild del där centrala begrepp fördjupas och knyts ihop med relevant forskning.

Bokens tydliga indelning bjuder verkligen in att tillsammans sätta i gång med kollegialt lärande: att diskutera en lektionsfas, testa att genomföra någon förändring i klassrummet och sedan tillsammans diskutera resultatet. Wallberg själv är tydlig med att boken kan användas på detta sätt och delar i det avslutande kapitlet med sig av förslag på hur ett kollegialt arbete kan organiseras. Runt omkring mig hör jag flera arbetslag som är sugna på att jobba tillsammans med att utveckla undervisningen på detta sätt och det ska bli spännande att se hur resultatet kommer att bli.