Sök
Publishing-priset logga

Prata mer om hjärnan – även med de yngsta!

Illustration: Getty Images

Psykologen David Edfelt pläderar för att förskollärare behöver bli bättre på att tala med barnen om hjärnan och hjälpa dem med psykologiska ­strategier för att lösa vardagliga dilemman.

boken ”Hjärna i förskolan – Vägen till barns lärande och utveckling” skriver psykologen, utbildaren och författaren David Edfelt att förskolebarnens sociala samspel och hur de hanterar utmanande situationer skulle kunna förbättras om de visste mer om hur hjärnan fungerar.

– Jag tyckte det fanns alldeles för få böcker om hjärnan och förskolan, så jag bestämde mig för att skriva en själv. Vi talar ju med barn om hjärta, lungor, armar och ben – men för lite om hjärnan och dess insida.

Edfelt pratar om dagens ”hjärnvärld” dels i form av alla utmaningar för vår hjärna, i form av exempelvis spel och sociala medier, men också som en tid präglad av stora framsteg inom hjärnforskningen.

– Jag vill att vi i framtiden försöker applicera mer av hjärnforskningen på vardagen i förskolan så att barnen  förstår sig själva bättre: vad de tänker, vad som händer i utvecklingen och hur det kan kännas.

Det behöver heller inte vara så svårt:

– Det går att prata om saker som ”när känner vi lycka”? Ett barn kanske svarar något i stil med ”när vi lyckas”. Det kan bli en utgångspunkt för att prata om den där känslan av ”Yes! Jag gjorde det!” – om dopaminpåslaget i belöningscentret i hjärnan. Det är väldigt betydelsefullt vid lärande, men vi pratar inte om det med barn och ungdomar. Det borde vi. 

Hur pratar man om hjärnan?

Utgå från barnens egna känslor och sätt dem i samband med hjärnprocesserna som ligger bakom. Dopaminpåslaget i hjärnans belöningssystem är perfekt att börja med!