Attention larmar om många äldre med NPF

NPF förknippas fortfarande med barn och unga vuxna. Attention pekar på stora behov av både utredningar och kunskapslyft.

Äldre som kontaktar vården för NPF-problematik möts ofta av misstro, enligt en ny rapport från Riksförbundet Attention. Många vittnar också om felmedicinering som har förvärrat deras besvär. Kan skolan spela en roll för ett kunskapslyft?

Med ”Äldrelyftet – åldras och må bra med adhd”, ett projekt finansierat av Arvsfonden, vill Riksförbundet Attention ändra på bilden att NPF är något som först och främst förknippas med barn och unga.

I höstas genomfördes en enkätundersökning med 420 svarande och ett femtiotal kvalitativa intervjuer med personer över 50 år och med NPF-problematik. Resultatet har nu publicerats i rapporten ”Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos” där det tydligt framgår att livet för många har varit en kamp för att bli förstådda och för att förstå sig själva.

Med rätt stöd och behandling minskar det personliga lidandet. Det kan dessutom göra annan vård överflödig, vilket är en vinst för samhället.

Många vittnar om att de mötts av motstånd och misstro när de vänt sig till vården med NPF-relaterad problematik. I stället för att utredas för NPF har de i stället fått andra diagnoser som exempelvis depression, bipolaritet och demens. I vissa fall har de även fått medicin som inte hjälpt eller rent av förvärrat problemen.

I de fall då en NPF-utredning slutligen har genomförts har det i 62 procent av fallen skett på patientens eget initiativ, endast 15 procent av de som svarat på enkäten uppger att vården tagit initiativ till en utredning.

Attentions rapport visar värdet av att få en diagnos även som äldre, att få en förklaring till varför livet ofta varit utmanande. 60 procent av de tillfrågade svarar att de upplever en ökad förståelse för sig själva och en ökad livskvalitet sedan de fått sin diagnos.

– Med rätt stöd och behandling minskar det personliga lidandet. Det kan dessutom göra annan vård överflödig, vilket är en vinst för samhället, säger Anki Sandberg, ordförande för Attention.

– Vården måste börja se värdet av att utreda även äldre med misstänkta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och det krävs ett rejält kunskapslyft inom vård, omsorg och samhälle för att möta de stora behov som finns hos äldre med diagnos.

Den insamlade informationen som presenteras i rapporten ska nu användas för kommande utbildningar och diskussioner för att öka förståelsen för NPF hos äldre. Och Attention tillägger att skolan kan få en viktig betydelse i detta arbete framöver.

– Många skolor har ökat sin kunskap på det här området, och den kunskapen är extra viktig då flera av de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är ärftliga och finns hos både föräldrar, mor- och farföräldrar, avslutar Anki Sandberg.

LÄS ÄVEN

Självmordsförsök vanligt hos barn med PANS

Flickors rop på hjälp

”Skolan misshandlar elever med autism – alla blir förlorare”

Låt inte waldorfskolorna komma undan igen