Sök

Vägen till digitalisering

Den här artikeln publicerades ursprungligen på specialpedagogik.se

Kjell Häglund, redaktionschef.

I somras kom den där kravformuleringen i den uppdaterade läroplanen­ som sedan orsakade en av årets ­största och viktigaste skoldebatter – den om digitalisering. Just på grund av debatten kändes det självklart för oss, när vi började planera detta nummers tema om digitalisering, att söka både positiva och negativa perspektiv på vad digitalisering i skolan innebär.

Men när vi grävde ner oss i arbetet­ och började utforma artiklarna – inte bara dem i specialen utan även porträttet med programmeraren och barnboksförfattaren Linda Liukas och ”Så gjorde jag”-berättelsen från Tobias Svärd, musiklärare på en gymnasiesärskola, ja, då växte en helt annan själv­klarhet fram: att ur ett specialpedagogiskt perspektiv så är Skolverkets formuleringar om digitalisering i stort sett lika naturliga och okomplicerade i läroplanen som dem om demokrati och likvärdighet.

När vi träffade de passionerade pedagogerna i Mora som jobbar med ”Anpassad IT” för elever med intellektuella funktionsnedsättningar, och när vi var med på ett e-sport-läger för ungdomar med npf, såg vi hur just digitala verktyg öppnar de vägar till lärande som tidigare varit oframkomliga. Det är i den special­pedagogiska verktygslådan digitaliseringen blir självklar. Och eftersom specialpedagogik handlar om att tillgodose alla elevers rätt till likvärdig undervisning är det också specialpedagogiken som visar rätt väg till digitalisering.