Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Gott nytt år, kära specialister!

Kjell Häglund, redaktionschef.

I förra numret efterlyste jag era berättelser om hur ni som specialpedagoger och speciallärare hanterat pandemin.  Alla svaren jag fick – stort tack! – gav väldigt konkreta insikter i vilken ovärderlig insats ni gjort under denna existentiella kris.

Samhällsdebatten har ofta handlat om bristen på krisberedskap, som givetvis varit utbredd även inom skolan. Ta bara våra avslöjande siffror i förra numret om elevhälsans dystra tillstånd. Dessa brister uppstår dock högre upp i ansvarskedjan och kompenseras, av nöd, av professionella och passionerade specialpedagoger i nära samarbeten med rektorer.

Så hur har ni mött corona­krisen? Varenda berättelse jag hört handlar om att få ut mesta möjliga effekt av er spetskompetens, för alla elever – inte bara de absolut mest behövande. Spetskunnandet var jag väl förtrogen med, inklusive den digitala kompetensen, men jag hade inte full koll på vilka svåra organisatoriska utmaningar ni ställts inför. Mejlen jag fått har ju varit från superkreativa projektledare, lika mycket som från specialpedagoger.

Vi kommer att återspegla detta mer i detalj på vår webb och även vässa vår bevakning av ert mång­fasetterade arbete – hela vidden av det!