Sök

När det stora påverkar det lilla

Den här artikeln publicerades ursprungligen på specialpedagogik.se

Vilka är förskolans största tidstypiska ­utmaningar i dag, och hur påverkar stora politiska beslut små barns vardag?

För många barn innebär vardagssituationer och rutiner i förskolan stora utmaningar. Budskapet i den här boken, förankrad i forskning och förskolans styrdokument, är att det alltid finns orsaker till ett problemskapande beteende men ofta även lösningar. Även stora politiska samhällsförändringar utan tillräckligt stöd i forskningen kan ge problemskapande beteende – till exempel att vi inte tar hänsyn till de ständiga förändringarna i gruppstorlekarna vid byte av avdelning, vilket skapar stress hos barnen.

Dessa frågor är väldigt ­aktuella för förskolan i dag och författaren David Edfelt betonar att det behövs mer svensk forskning.

Naturligtvis tas lågaffektivt bemötande, LAB, upp. Och Edfelt adderar på ett förtjänstfullt sätt även relationens betydelse. Utan relationer står sig förhållningssätt och metoder slätt. Vikten av extern handledning och bra studiematerial poängteras.

Boken  avslutas med några hisnande fråge­ställningar: Vad förbereder vi barnen på, vilka förmågor kommer att vara nödvändiga när dagens blir vuxna, och hur ser läroplanen ut då?