Sök

Bokrecension: Utmana på rätt sätt

Foto: Pixabay

Inspirerande och lärorika ­specialpedagogiska reflektioner i ­generös ny antologi.

Positiv special­pedagogik – teorier och tillämpningar redigerad av Ann-Katrin Swärd, Monica Reichenberg och Siv Fischbein (Studentlitteratur).

I antologin ”Positiv specialpedagogik – teorier och tillämpningar” får vi i 17 kapitel följa med på en spännande resa från digitala hjälpmedel i undervisningen via kreativt skrivande och vikten av en gedigen kunskap om läsinlärning till hur viktigt det är att ge eleverna tilltro till sin egen förmåga. Allt i linje med bokens ansats: att elevernas självkänsla behöver stärkas. Genom att utmanas på rätt nivå kan de uppnå nya mål och därmed må bättre.

Ett kapitel som särskilt fångade mitt intresse var Elin Landes och Aud Pettersen-Solbergs beskrivning av hur de gått från att vara en skola med specialundervisning och vanlig undervisning som två skilda verksamheter till att i dag ha en skola där eleverna både trivs och presterar bättre tillsammans i en enda verksamhet. Att detta kapitel handlar om en norsk skola visar också på en av antologins förtjänster: perspektivet är större än det enbart svenska.

Louisa Atterströms kapitel skiljer ut sig, och griper verkligen tag med det personliga anslaget där hon berättar om sin skolgång med assistenter och andra hjälpmedel. Hennes budskap framgår tydligt: vi måste lyssna på våra elever, även på dem som inte har ett eget språk. Det är bra att bli påmind om att det gäller att ta in alla elevers perspektiv, oavsett kommunikationssätt. 

Om du letar efter en direkt manual för hur du ska agera i klassrummet i morgon, då är inte detta boken för dig. Men om du vill reflektera kring dina egna och andras förväntning på elever och hur vi förhåller oss till elevernas inlärning och utveckling – då passar den här boken dig väl. Eftersom varje kapitel är självständigt behöver boken inte läsas i ett svep utan passar bra att läsa över en längre tid i ett kollegium som en grund för gemensam reflektion. Bokens ämne gör att den passar bra i samtliga skolformer.