Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

”FHM har fel om oss specialpedagoger”

Jennie Högberg kan träffa 100 olika vuxna i sitt arbete som specialpedagog mot förskolan, och tycker att Folkhälsomyndigheten glömmer hennes yrkesgrupp i riskrapporter för lärare.

Rektorer löper större risk att smittas av covid-19 än exempelvis speciallärare och specialpedagoger – som i Folkhälsomyndighetens riskrapport paras ihop i samma kategori.
– Det blir missvisande. FHM besitter undermåliga kunskaper om våra olika professioner, säger specialpedagog Jennie Högberg, som varje vecka träffar cirka 35 olika arbetslag.

I Folkhälsomyndighetens rapport om risken för smittspridning rankas rektorer som gruppen med högst risk att drabbas i utbildningsvärlden, detta eftersom deras uppdrag riktas mot andra vuxna. Men specialpedagoger träffar ofta många fler pedagoger än vad både en rektor och speciallärare gör. Trots det klumpas speciallärare och specialpedagoger ihop i FHM:s rapport och pekas sammantaget ut som en grupp som löper mindre risk.

Träffar 100 vuxna i veckan

Det här är något som upprör specialpedagog Jennie Högberg som i sitt uppdrag inom förskolan i Växjö kommun träffar cirka 100 pedagoger – varje vecka.

– Som specialpedagog mot förskolan arbetar jag inte med barn utan mot pedagogerna, precis som rektorerna gör. Men jag arbetar gentemot fyra rektorer och möter alla deras pedagoger i mitt arbete. Hur kan min risk att bli smittad i denna pandemi vara betydligt lägre?

Jennie Högberg berättar att hon under en vanlig dag besöker två eller tre förskolor och där möter tio olika arbetslag. Därutöver sker i normala fall möten med både vårdnadshavare och andra professioner under veckans gång. 

– För mig innebär de senaste riktlinjerna från FHM att jag håller möten med pedagoger och vårdnadshavare digitalt, men att arbetet som rör barnen fortgår som vanligt. Mina observationer fortsätter och jag är fortfarande ute på avdelningarna och där är det ganska oundvikligt att möta pedagogerna då de är precis där barnen är och ska vara.  

”Saknar min yrkesprofession” 

Att FHM i sin rapport om smittrisker placerar speciallärare och specialpedagoger i samma fack trots de de stora skillnaderna i uppdragen kan få konsekvenser, menar Jennie Högberg:

– Restriktionerna innebär att man ska begränsa sina kontakter och då blir den här uppdelningen problematisk, eftersom den ena yrkesgruppen möter betydligt fler än den andra. I rapporten saknar jag min yrkesprofession som specialpedagog mot förskolan, och konsekvensen av FHM:s uppdelning kan bli att jag förflyttar smittan i betydligt högre grad när jag rör mig mellan mina nio olika förskolor eller att jag själv blir smittad.

För att få en rättvisare bild av verkligenheten tycker hon att de som arbetar i den områdescentrala elevhälsan som specialpedagoger borde stå för en egen ”kategori” i Folkhälsomyndighetens rapporter.

– Speciallärare och vi specialpedagoger har helt olika förutsättningar för våra uppdrag och bör därför inte dras över samma kam, säger hon. Eftersom det är just fysiska möten och kontakter som uttalas vara en stor orsak till att smittan sprids vore det helt klart intressant att se hur alla specialpedagogers möten skulle påverka resultatet i rapporten. 

LÄS ÄVEN

Ledare: Specialpedagoger i pandemins frontlinje

FHM: ”Riskrapport bygger på gamla siffror”