Vi som jobbar med npf – har vi glömt känslorna?

Det är påfrestande att inte förstå sina egna känslor. Illustration: Getty Images

Nicole Wolpher lever med adhd och vill lyfta känslornas betydelse. Specialpedagogen Margot Zakariasson har läst hennes bok som ger insikter och perspektiv på unga med funktionsvariationer.

Navigera genom stormarna – om känslor och npf av Nicole Wolpher (Gothia)

Författaren Nicole Wolpher har använt sig av en intressant metod för sin nya bok ”Navigera genom stormarna – om känslor och npf” (Gothia), fylld med kunskap och perspektiv på funktionsvariation och känslor. Med hjälp av frågor som personer med npf ställt har hon intervjuat elva forskare och kliniker, för att sedan återge intervjuerna i boken.

Wolpher menar att man i tidigare skrifter underskattat känslornas betydelse för livskvaliteten när det gäller personer med npf. Att förstå sig på sina känslor kan vara svårt för alla; har du en npf-diagnos kan det vara ännu knepigare. Därför bestämde hon sig helt enkelt för att skriva boken som hon själv önskat läsa. 

Förutom området känslor, som belyses ur en rad aspekter, tar författaren upp teman som ångest, skam, stress, återhämtning och medkänsla.

Ett kapitel som särskilt fångar mitt intresse är det som behandlar området ångest eftersom jag ofta möter detta hos ungdomar med funktionsvariation på gymnasiet där jag arbetar. De avslutande reflektionsfrågorna vägleder mig i hur jag kan stötta dessa ungdomar. En av styrkorna i boken är just dessa frågor i slutet av varje kapitel. Frågor att stanna upp och tänka kring eller ta med ut i livet för att se hur kapitlets tema relaterar till just mig, som läsare. Verktyg att använda i min egen utveckling och tillsammans med elever och personal i mitt jobb som specialpedagog.

Boken kan läsas från pärm till pärm men då får läsaren stå ut med att en hel del information upprepas eftersom varje kapitel är skrivet för att kunna läsas fristående.

 Wolpher har definitivt lyckats med sin ambition att få med både bredd och djup för att alla ska kunna hitta något som känns relevant.

LÄS ÄVEN

Äntligen satsning på resursskolan – men med frågetecken

Specialpedagogisk gymnasieledning – lyssnar in alla

Så kan skolan stötta elever med tourettes