Synlig lektionsstruktur skapar trygghet

Foto: Johan Strindberg

Marlene Österlund, specialpedagog på Praktiska Gymnasiet i Täby, om gemensam lektionsstruktur, gruppanpassningar, taktila hjälpmedel och flexibel möblering.

"Jag arbetar som specialpedagog på gymnasiet och har tidigare också arbetat i grundskolan. Det som är tydligare i gymnasiet är att elever inte vill vara annorlunda. De vill inte alltid att det märks att de behöver hjälpmedel för att tillgodogöra sig undervisning.

Sedan jag började arbeta i skolan 2010 har individuella anpassningar blivit vanligare. Vi har därför valt att anpassa undervisningen mer på gruppnivå än enbart på individnivå, det underlättar för lärare och elever. Känslan av att vara annorlunda minskar med gruppanpassningar som kort genomgång, inläsningstjänst, bildstöd, kort tydlig instruktion både muntligt och skriftligt, anpassade uppgifter, extra tid och korta pauser. Vi har även taktila hjälpmedel synligt i klassrummen, för alla att använda.

Elever behöver vara otroligt flexibla. De byter lärare, klassrum, ämne, läromedel och elevgrupp flera gånger under en skoldag. För att underlätta har vi en gemensam lektionsstruktur med tid, återblick, mål/syfte, innehåll/arbetsmetod, avslut/sammanfattning och framåtblick. Lektionsstruktur skapar förutsägbarhet och trygghet, eleverna känner igen sig, oavsett lärare och ämne.

Nästa steg är att prova flexibel möblering med gruppbord, ståbord samt singel- och parplatser i ett klassrum. Faller det väl ut fortsätter vi med fler klassrum. Vi har även skärmar synliga i klassrummen, för alla att använda.

Vi i elevhälsoteamet är med i klasserna dagligen och uppmärksammar elev- och gruppbehov i samarbete med lärare. Vi stöttar också på distans och i fjärrundervisning. EHT bygger relationer till eleverna tidigt, det gör elevsamtalen mer naturliga. Vi blir en person för dem, inte bara en profession.”

Berättat för Lotta Ringdahl