Specialpedagogisk gymnasieledning – lyssnar in alla

Specialpedagog Anette Karlsson (till vänster) och rektor Sofie Abrahamsson. Foto: Johan Strindberg

Efter otaliga organisationsförändringar på ESS-gymnasiet i Stockholm präglas verksamheten nu av samarbete på alla plan. ”Alla sitter i båten och ror, ingen står kvar på bryggan och tvekar”, säger specialpedagogen Anette Karlsson.

Berätta om er skola! 

Anette: ESS har specialpedagogisk profil och hög personaltäthet, 65 vuxna på 360 elever. Vi har samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap och IMA-programmet för dem som behöver läsa in behörigheten. Jag ansvarar som specialpedagog för båda dessa i Vällingby och ingår i EHT, som nyligen utökats med ytterligare en kurator, en ny skolsköterska och en ny skolpsykolog på heltid. Vi har ett fantastiskt kollegium på skolan och de flesta har aktivt sökt sig hit för att arbeta med den här elevgruppen.

Sofie Abrahamsson, rektor: Och det gäller även mig som rektor, när jag närmast kom från Globala gymnasiet. ESS är en av Stockholms viktigaste skolor.

Anette Karlsson

Ålder: 54 år.
Bor: På Södermalm i Stockholm.
Yrke: Specialpedagog.
Bäst med yrket: ”Eleverna och alla kollegor – teamet, helt enkelt.”

Många omorganisationer genom åren, och sedan en ny rektor – hur klarade ni av det? 

Anette: Tidigare var det svårt för EHT att räcka till, vi ägnade oss mer åt åtgärdande insatser än det viktiga främjande och förebyggande arbetet. Nu har vi bättre snurr på samarbetet, vi arbetar med rätt saker och har stora planer framåt.

Sofie: Jag hade väldigt stor respekt för skolan och kollegiet från början, så det var viktigt för mig att lyssna in. EHT är prioriterat för mig att förstå. Det tar tid att lära känna människor och tid innan man kan gå in med förstärkningar i verksamheten. Som ledare måste man vara ödmjuk inför processen. 

Hur fungerar det på skolan nu?

Anette: Jättebra. EHT är samspelt och kompetent. Sofie är lyhörd för allas profession och är mån om oss i personalen. Vi känner att det vi gör är bra, och vi belönas för att vi sliter. Vi får alltid det där lilla extra. Hon är väldigt positiv när vi kommer med förslag om fortbildning eller tankar om vad kollegiet behöver. 

Sofie: När personal känner sig hörd och sedd spiller det över på eleverna. Som rektor är det min uppgift att ge förutsättningar för det.

Sofie Abrahamsson

Ålder: 47 år.
Bor: Vid Telefonplan i Stockholm.
Yrke: Rektor.
Bäst med yrket: ”Att få vara en del i att utbilda framtidens medborgare är ganska coolt med bonusen att själv lära nytt och utvecklas som människa tillsammans med andra.”

Samarbete och transparens i fokus?

Anette: Ja, som när vi skulle anställa nya medarbetare till EHT. Sofie var helt öppen med rekryteringen, vi var alla med och valde vilka sökande vi tyckte var intressanta, deltog vid intervjuerna och bestämde tillsammans vilka vi ville jobba med. Och alla anställda som haft intresse av det har fått vara med och skriva verksamhetsplanen.

Sofie: Det är viktigt med delaktighet och samverkan, och när det handlar om rekrytering vill jag att alla äger processen. Visst kan jag gå in och ha sista ordet, men om jag inte behöver det så blir det dubbelt så bra.

Anettes och Sofies bästa tips för samarbete och delaktighet

  1. Förankra alla i processen, och var tålmodig – alla processer har olika faser och det gäller att inte dra förhastade slutsatser.
  2. Våga utmana och låt det ta tid.
  3. Lyssna in. Ge konstruktiv feedback.
  4. Ge återkoppling åt alla håll, med rak och tät kontakt
  5. Sätt tydliga ramar för vem/vilka som äger olika frågor

LÄS ÄVEN

Så kan skolan stötta elever med tourettes

Mattelyft när lärarna flyttade ut teorin till verkstaden

Konsten att ge varje elev chansen

Här finns kunskap och verktyg om tillgänglig lärmiljö