Personliga relationer viktigare än alla verktyg

Den mänskliga kontakten är viktigare än alla redskap, tycker Henrik Hellmin. Foto: Amina Dahlab

”Systematiskt relationsarbete” – så formulerar Henrik Hellmin, specialpedagog på Barkarbyskolan i Järfälla, sin viktigaste metod.

”Relationerna är mitt främsta verktyg! Jag kallar det för ett systematiskt relationsarbete, där jag lär känna eleverna utanför klassrummet för att kunna jobba effektivt med lärande under lektionstiden. Om relationen är på plats så blir startsträckan oerhört mycket kortare.

Specialpedagogiken är ett samspel mellan elev och lärare och lika mycket som läraren behöver lära känna eleven behöver eleven känna läraren, så det är viktigt att lägga tid och planering på att bygga relationen utanför själva lärsituationen.

Det underlättar enormt för framtida relationer att jag är en känd person i klasserna.

För att nå fram hjälper det att planera in rast och lunch tillsammans med eleverna så att man som specialpedagog blir en del av helheten. Det gör mitt jobb enklare, och det minskar stigmat att gå till mig. Jag kan också lära känna elever som kommer att figurera hos mig i framtiden. Det underlättar enormt för framtida relationer att jag är en känd person i klasserna.

Att hämta eleverna i klassrummet när man ska ses är för mig en självklarhet. Då behöver jag fungera som en brygga i stället för att de ska gå själva. Det skapar trygghet och förutsägbarhet. 

Relationskapandet sker inte med automatik utan det kräver lika mycket planering, fokus och prioritet som själva lektionerna.”

Berättat för Henrik Pallin

LÄS ÄVEN

Gymnasielyft med SPSM-stöd – nu sprids lugnet på fordonsprogrammet

Augustsson: Gillar vi verkligen olika?

”Man måste­ vara en special­pedagogisk detektiv”