Sök

Mötena som löser allt

Foto: Johan Strindberg

På Ekhammarskolan i Upplands-Bro har mellan­stadiepersonalens gemensamma elevstödjarmöten varje vecka blivit ryggraden för de extra anpassningar och särskilda stöd som sätts in – och lyft samarbetet mellan lärare och specialpedagog.

Hur mycket betyder era elevstödjarmöten för samarbetet på skolan?

Annika: Väldigt mycket. Vi är cirka tio personer som träffas åt gången, 1,5 timme varje torsdag, och det är en unik plattform för mig som specialpedagog att diskutera elevers behov och extra anpassningar tillsammans med lärarna, och ha ett kollegialt lärande inom det specialpedagogiska området. Det skapar goda relationer och samarbete med både klass- och ämneslärare.

Anna: Dessa möten är mycket viktiga eftersom de ger mig en helhetsbild av mina elever. Man får till exempel ta del av hur andra pedagoger upplever den enskilde elevens styrkor och utmaningar.

Samarbetet

Annika Eklund Andersson
Ålder: 61 år.
Bor: I Kungsängen.
Gör: Specialpedagog sedan 20 år.
Bäst med yrket: ”Eleverna!”

Anna Lindström
Ålder: 47 år.
Bor: I Järfälla.
Gör: Lärare sedan 20 år.
Bäst med yrket: ”Variationen – att ingen dag är den andra lik.”

Hur ser ert samarbete i klassrummet ut?

Annika: Vi är ett team. Anna har gedigna kunskaper som lärare och lång erfarenhet. Hon vet vilka färdigheter eleven ska utveckla. Jag är ju inte med i klassen hela tiden, men Anna anammar de specialpedagogiska strategierna och har hela tiden en specialpedagogisk struktur i sin vanliga undervisning. Det är ju en dröm för mig som specialpedagog att hon som klasslärare exempelvis har en tydlig återkommande lektionsstruktur, samt använder bildstöd i olika former. 

Anna: Jag började på skolan för cirka ett år sedan och upptäckte att många elever i min klass har ett stort behov av att utveckla sin förmåga att läsa och förstå olika typer av texter samt att skriva olika texttyper. Därför samarbetar vi mycket kring språkutvecklande arbetssätt i klassrummet just nu. Annika är ett stort stöd i detta. Vi är båda målmedvetna och har samma fokus; att eleverna ska nå maximal utveckling.

Annikas & Annas 5 tips

  1. Återkommande EHM, elevhälsomöten, med specialpedagog, special­lärare, elevassistenter, klasslärare och praktisk-estetisk lärare skapar en unik plattform för ett gott samarbete.
  2. Var prestigelös och ta vara på varandras kompetenser.  Ta stöd av varandra – ensam är inte stark!
  3. Värna om elevens rätt till undervisning på sin nivå.
  4. Det är viktigt att man som lärare har en gedigen utbildning, och samtidigt anammar nya rön och aktuell forskning.
  5. Ha ett inkluderande klassrum, det som är bra för elever i behov av särskilt stöd är också bra för övriga elever.