Kortfattat om diagnoser

Den här artikeln publicerades ursprungligen på specialpedagogik.se

De senaste åren har kunskapen om neuropsykologiska diagnoser hos barn ökat och ett flertal böcker har skrivits i ämnet. Neurologen Martin L. Kutschers bok ADHD – att leva utan bromsar: en praktisk vägledning kom ut tidigare i år.

Barn med överlappande diagnoser är skriven 2005 men ges nu ut på svenska. Även i denna bok står praktisk vägledning i fokus. Författaren menar att det som är unikt med den här boken är att den omfattar ett flertal diagnoser, men också att den belyser hur vanligt det är att barn har flera diagnoser. Samexisterande svårigheter är ofta mer regel än undantag.

Kombinationen av flera olika diagnoser gör att barnets svårigheter förvärras. De olika diagnoserna kan också likna varandra och ibland förväxlas. De diagnoser som beskrivs i varsitt kapitel är ADHD, inlärningssvårigheter, Autismspektrumstörningar, Aspergers syndrom, ångestsyndrom och tvångssyndrom, problem med sinnenas samspel, tics och Tourettes syndrom, depression, bipolär sjukdom, trotssyndrom och svårigheter att bearbeta hörselintryck.

Ett kapitel ägnas åt medicinering vid respektive diagnos. Bakomliggande orsaker och symptom till varje diagnos beskrivs och avslutas med behandlingsmetoder och tips på åtgärder. I slutet av boken finns en checklista över beteenden och frågeformulär om exekutiva funktioner.

Boken ger bra vardagsexempel och författaren menar att exemplen på åtgärder som ges är grundade på sunt förnuft, vilket också gör att de kan användas för alla barn även om de inte har något funktionshinder. Två huvudregler ges för hur man påverkar ett barns beteende: Var positiv och behåll lugnet!

Helhetsintrycket är att boken spänner över för mycket. Eftersom så många olika diagnoser beskrivs ges det inte utrymme för att gå närmare in på varje område utan det blir kortfattad och generell kunskap som förmedlas.

Det är en lättläst bok som riktar sig till föräldrar och släktingar, lärare och specialister inom pedagogik, psykologer och läkare, socialarbetare, logopeder och andra som kommer i kontakt med barn som har dessa svårigheter. Till stor del tror jag att boken kommer att upplevas alltför elementär av personal inom området. Kanske kan det vara en bra första bok för den som inte har någon tidigare erfarenhet av neuropsykiatriska funktionshinder.