Kör mer digitalt!

Datorverktygen är inkluderande. När alla använder de digitala hjälpmedlen känner sig ingen utpekad. Foto: Linn Malmén

Camilla Andrén, specialpedagog på Hultsbergsskolan i Karlstad, vurmar för digitala hjälp­medel – och uppmanar fler att våga testa.

”När jag började här för två år sedan tog jag med mig de hjälpmedel jag hade använt på min tidigare skola, och de vi använder oss mest av nu är Avancerad läsare, Classroomscreen och Microsoft Office Lens.

Jag jobbar på högstadiet, och när sjuorna börjar träffar jag alla för att gå igenom våra digitala hjälpmedel. Hos oss har alla datorer, och de flesta läromedel är digitala. Det är en stor fördel att eleverna kan använda dessa hjälpmedel utan att bli utpekade.

Avancerad läsare innehåller läslinjaler, och man kan radmarkera text, öka avståndet mellan bokstäverna och få texten uppläst. Sådant är jättebra för elever med läs- och skrivsvårigheter. Det går att översätta texten till andra språk, och många ord har även bildstöd. Det blir verkligen inkluderande.

Classroomscreen är ett väldigt bra verktyg också för lärarna, och enkelt att använda. Den visar instruktioner för lektionen för eleverna på ett tydligt och visuellt sätt, med symboler och färgkodning, rött och grönt ljus, för när man får småprata och när det ska vara helt tyst. En timer visar hur lång tid det är kvar av lektionen. Mäta ljudnivån och skapa qr-koder är andra användbara funktioner.

Vi använder även Microsoft Office Lens där man kan ta kort, exempelvis på en sida i en lärobok eller en tidningsartikel, för att sedan få den uppläst via Avancerad läsare direkt i mobilen. Läraren kan också fota sina genomgångar på tavlan, för att sedan spara ner dem till eleverna i ett Worddokument. Det hjälper elever som har svårt att hinna anteckna, men är samtidigt användbart för alla elever.

Eleverna gillar det digitala och vi vuxna behöver hänga med – så våga prova!”

Berättat för Lotta Ringdahl