Karlstad först med unik psykologroll

Lise-Lotte Kullenberg är specialistpsykolog på centrala­ elevhälsan i Karlstad.

Lise-Lotte Kullenberg, specialistpsykolog inom pedagogisk psykologi på centrala­ elevhälsan i Karlstad – en unik tjänst som kommunen är först i Sverige med.

Vad innebär denna roll?

– Jag representerar kommunens­ elva skolpsykologer i elevhälsans­ utvecklingsgrupp, leder skolpsykologernas nätverk, arbetar strategiskt med utvecklingsfrågor, är mentor och handledare och stödjer kollegor vid komplicerade fall. Vi bygger strukturer och tar fram rutiner för Karlstads 30 skolor och deras psykologer och elevhälsoteam. Just nu upprättar vi lathundar om etik och juridik där skolpsykologerna snabbt kan få en överblick.

Vilken skillnad gör tjänsten?

– Nu kan elevutredningarna få struktur och likvärdighet, oavsett skola. Jag tar fram rutiner och metoder som ska hjälpa barnen att nå målen. Vi tar fram filmer om barns utveckling i olika åldrar som ska kunna visas på föräldramöten, och vi jobbar aktivt med skolnärvaro och stöttar vårdnadshavare.

Hur har din roll tagits emot?

– Väldigt bra. Man uppskattar att ha någon att ställa frågor till. Jag har jobbat som psykolog sedan 1979 och i Karlstad de senaste 18 åren så jag känner många här sedan tidigare. Senast i dag var det en nybliven specialpsykolog från Malmö som hörde av sig och ville veta mer om hur vi lagt upp arbetet, och många har hört av sig till kommunen med liknande frågor. Vad som också krävs är ett modernt och framsynt ledarskap.Jag hoppas att det sprider sig i landet!