Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Intressant fördjupning i lågaffektivt bemötande

Den här artikeln publicerades ursprungligen på specialpedagogik.se

Målet med vårt arbete är att alla elever ska lyckas så bra som möjligt. Den här boken hjälper oss att reflektera över hur vi gör, skriver specialpedagogen Veronica Ferm.

Hantera, utvärdera, förändra – med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik<br />Bo Hejlskov Elvén, Anna Sjölund<br />Natur &amp; Kultur

Boken Hantera, utvärdera, förändra är en metodbok som utgår från lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Titeln syftar på hur vi ska organisera arbetet kring människor i behov av särskilt stöd. Författarna ger oss chansen att hitta verktygen för att utföra ett gott arbete och vara begripliggörare. De menar att alla metoder måste samspela och ha samma mål – att personen lyckas så mycket som möjligt.

Nyckelbegreppen i boken är autonomi, självkontroll, pedagogiskt kapital och etik. Vi ska inte ändra på vem personen är, träna eller behandla bort sådant som är viktigt för personen. Vi måste fråga oss själva vad som gagnar i ett livsperspektiv, något vi hjälpare kanske glömmer bort i vår iver att träna och öva?

Ett extra intressant avsnitt handlar om att bygga en kommunikativ miljö, som tydliggör vad det är man förväntas att göra och som ökar personens självständighet. Jag rekommenderar boken till alla som arbetar med människor men särskilt till dem som har baskunskaper i lågaffektivt bemötande och vill fördjupa sig. Som alltid, när Hejlskov Elvén och Sjölund är inblandade, blir det hög kvalitet.