Han är ny BEO på Skolinspektionen

Mårten Petersson, ny BEO, Barn- och elevombud, på Skolinspektionen menar att alla i skolan måste ha en gemensam syn på vad en kränkning är.

Vad är din uppgift som BEO?

 – Att bidra till att huvudmän tar ansvar för att skolan ska vara trygg och fri från kränkningar. Vi utreder vissa missförhållanden och pekar på brister i skolverksamheten mot bakgrund av kapitel 6 i skollagen. Vi har även ett informationsansvar.

Vad krävs för att skapa denna trygga, kränkningsfria skola?

 – Alla i skolan behöver en gemensam syn på vad en kränkning är. Rektor och EHT behöver regelbunden dialog med lärarna, så att de känner stöd och trygghet utifrån elevens bästa. Skolpersonal behöver också utbildning om de skyldigheter som följer av 6 kapitlet i skollagen. Lärare lämnas alltför ofta ensamma och får inte hjälp med att ge elever stöd. Ofta är kränkningar en konsekvens av att undervisningen inte anpassats för alla barn. Framgångsrika skolor och huvudmän kartlägger situationer som kan leda till problem, har en plan för hur de ska agera i olika situationer och ser till att lärarna får rätt stöd.

Du har lärar- och specialpedagogexamen, vad betyder det?

– Att jag har med mig många erfarenheter från arbete med delaktighet och tillgänglighet för barn oavsett förmåga och förutsättningar. Det specialpedagogiska perspektivet har jag alltid; varför uppträder en individ, grupp eller organisation som den gör? Om vi har de svaren vet vi bättre vilka åtgärder som ska sättas in för att uppnå resultat.