Sök

Förvirring i begreppen

Karolina Nyström, specialpedagogstudent, mejlade oss följande tänkvärda rader efter förra numret.

”Jag blev så glad när min första tidning Specialpedagogik  efter några års uppehåll damp ner i brevlådan och det var med behållning jag ögnade igenom den.

Vill bara påpeka att jag förvånas något över ordvalet ’särskild anpassning’ som förekommer vid flera tillfällen inne i tidningen plus på omslaget. Jag menar att det skapar onödig begreppsförvirring.  I tidningen står – särskild anpassning, extra stöd och recensions­rubriken ’Handbok i att ge alla elever särskilt stöd’ (kan varken vara författarens mening eller recensentens tanke att det handlar om att på åtgärdsprogramsnivå ge alla barn särskilt stöd).

Såsom skolverket/SPSM benämner olika insatser (Ledning och stimulans/tillgänglig lärmiljö, Extra anpassningar och Särskilt stöd) önskar jag att man kände igen sig i er tidning också.

Jag kan förstå att det går modeord i hur man benämner det man som pedagog gör på gruppnivå bland elever men när man kommer upp på nivåerna ext­ra anpassningar och särskilt stöd där dokumentationskraven är höga och direktiven från Skolverket tydliga ... då tycker jag att vi alla ska hjälpas åt att använda rätt begrepp – särskilt i en facktidskrift!”