Diktera mera – specialpedagogtips på hjälpmedel

Johanna Johansson är specialpedagog på naturbruksskolan Uddetorp utanför Skara. Foto: Tobias Andersson

På naturbruksgymnasiet Uddetorp finns många elever med ett brinnande intresse för lantbruk, men desto mindre för att läsa och skriva. Specialpedagog Johanna Johansson berättar om de viktigaste verktygen de får tillgång till.

”Höstterminen börjar alltid med att våra nya elever får träffa specialpedagog, bibliotekarie och speciallärare, som går igenom vilka tekniska hjälpmedel skolan erbjuder. Därefter är det viktigt att eleverna får möjlighet att testa dessa i undervisningen så att de får in en vana att använda dem.

Alla elever på skolan har en PC, och ett viktigt tekniskt hjälpmedel i många gymnasiekurser är inläsningstjänsten, där många av läroböckerna som eleverna använder finns att lyssna på. Med hjälp av Immersive reader/avancerad läsare kan elever få texter från till exempel webbsidor eller digitala läromedel upplästa. Läsning kan ta orimligt mycket energi från vissa elever och de har stor nytta av att få lyssna på texter. På så sätt kan de fokusera på ämnesinnehållet när läsningen inte tar all kraft. 

Exempeltexter och mallar för olika texttyper är oslagbara för att ge en god förförståelse för hur uppgiften ska lösas! Förförståelse och att visuellt få se exempel på hur texter kan vara uppbyggda hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter. Lärarna i de gymnasiegemensamma kurserna är dessutom skickliga på att använda sig av texter som knyter an till elevernas lantbruksintresse och det är ett bra stöd för att hålla uppe motivationen.

Jag och min special­pedagogkollega Anita Lindholm Wallin brukar också uppmuntra eleverna att använda dikterings­funktionen i Word. Det hjälper de elever som har massor av kloka tankar inuti huvudet men har svårare att få ner dessa på papper. Det blir en bra start för att komma i gång med textproduktion!"

Berättat för Henrik Pallin

LÄS ÄVEN

”Elevhälsoarbetet börjar i klassrummet”

När det kokar över – hur får man avvisa elever?

Debatt: BUP behöver ta ett större ansvar i skolan