Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Skolstress leder till ökad ohälsa

Den här artikeln publicerades ursprungligen på specialpedagogik.se

Brister i skolan är en förklaring till växande ohälsa hos svenska barn och ungdomar, anser Folkhälsomyndigheten.

Över en tidsperiod på 30 år har symtom på stress och psykisk ohälsa bland ungdomar i nedre tonåren ökat. Dubbelt så många rapporterade sådana symtom 2014 som 1985. Trenden har enligt Folkhälsomyndigheten varit tydligare i Sverige än i andra länder.

I en ny rapport pekar myndigheten nu ut skolan som den viktigaste orsaken till utvecklingen. Det handlar bland annat om att elever känner sig stressade i skolan och att högstadieelevers resultat under flera år sjönk.

– Det finns tydliga tecken på ett samband mellan sämre skolprestationer och ökad risk för psykosomatiska besvär. Långvarig stress är också något som påverkar hälsan negativt, säger Petra Löfstedt, utredare på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten drar slutsatsen att skolan behöver stärkas och att elevhälsan har en viktig roll för att ge elever större chanser att klara skolan på ett bra sätt. Myndigheten tror också att fler ungdomar än tidigare känner sig pressade att gå ut gymnasiet med bra betyg eftersom arbetsmarknaden har förändrats. Kraven på utbildning är större än tidigare.