Kräver skadestånd för sent åtgärdsprogram

Den här artikeln publicerades ursprungligen på specialpedagogik.se

Att dröja med ett åtgärdsprogram kan klassas som diskriminering. För första gången ska den pedagogiska tillgängligheten i skolan prövas i domstol.

Disa Nordling, jurist.

2014 konstaterades att en elev på en skola i Malmö har en funktionsnedsättning som orsakar inlärningssvårigheter. Skolan uppmärksammade hösten 2015 att eleven hamnade efter i skolarbetet och var i behov av särskilt stöd. Ändå dröjde det till april 2016 innan den pedagogiska utredningen var klar och ett åtgärdsprogram hade upprättats.

Enligt stämningsansökan, som lämnats in av föreningen Malmö mot diskriminering, har skolan under den här perioden inte vidtagit ”tillräckliga tillgänglighetsåtgärder” för att eleven ska sättas i en jämförbar situation med elever utan samma funktionsnedsättning. Detta bör klassas som diskriminering. I stämningsansökan hänvisas både till skollagen och diskrimineringslagen.

En anhörig till eleven anmälde under 2016 ärendet till Skolinspektionen, som klandrade skolan för att inte ha handlat tillräckligt skyndsamt, så som skollagen kräver.

– Skolinspektionens beslut visar att skolan inte följt skollagen, det ser vi som en stark indikation på att det handlar om bristande tillgänglighet. Skolan har också redogjort för exakt hur den agerat och när, så bevisläget är bättre än i många andra diskrimineringsärenden där sådana omständigheter är mer oklara, säger Disa Nordling, jurist på Malmö mot diskriminering.

Sedan 2015 räknas brist på tillgänglighet som diskriminering. Hittills har endast fall som rör den fysiska tillgängligheten i skolor prövats i domstol. 2016 dömdes Vara kommun att betala skadestånd på 75 000 kronor till en elev på grund av en felkonstruerad rullstolsramp. Det här blir första gången som den pedagogiska tillgängligheten prövas i domstol.

– Vi får in många anmälningar som rör särskilt stöd. I vissa fall handlar det om att obehörig personal undervisar eleverna. Men skyndsamheten är konkret och lätt att mäta, säger Disa Nordling, som räknar med att det tar ett par månader innan ärendet når rättssalen.

Malmö mot diskriminering kräver 20 000 kronor i skadestånd till eleven.