Dubbla läroplaner utmaning för lärare

Den här artikeln publicerades ursprungligen på specialpedagogik.se

Om läraren inte utgår från särskolans kurs-plan får eleven inte träna på sina förmågor. Det visar Skolinspektionens granskning av särskoleelever som går integrerade i grundskolan.

 

Det finns omkring 1 200 så kallade integrerade elever i Sverige, elever som är mottagna i grundsärskolan men får sin undervisning i grundskolan. En sådan situation ställer höga krav på läraren som måste planera undervisningen utifrån två kursplaner samtidigt. Skolinspektionen har nyligen granskat skolsituationen för integrerade elever i årskurs sju och åtta och funnit flera goda exempel på anpassad undervisning. Men också utvecklingsområden.

– Det är en utmaning att undervisa från två kursplaner och ibland kunde vi se att

lärarna inte utgick från grundsärskolans kursplan. Det begränsar möjligheten för eleven att träna på och uppvisa sina förmågor, säger Anna Möller, utredare på Skolinspektionen.

Det är rektors ansvar att se till att lärarna har den kompetens som krävs, men Skolinspektionens granskning visar att lärarna inte alltid erbjuds stöd och kompetensutveckling kring grundsärskolans läroplan.

Anna Möller Foto: Linda Karlsson

– Vi såg exempel på skolor där lärarna träffades och diskuterade undervisningen för den integrerade eleven, ibland tillsammans med någon som jobbar på grundsärskolan. Det ansågs mycket givande, säger Anna Möller.

För att inspirera till sådana diskussioner på andra skolor har Skolinspektionen tagit fram ett underlag med diskussionsfrågor att utgå från.

En annan sak som framkom under granskningen var att rektorer ibland inte följer upp annat än de rena kunskapsresultaten.

– Rektorer behöver även följa upp elevens situation ur till exempel organisatoriska aspekter. Hur fungerar det för eleven i klassrummet? Det är viktigt att det blir en integrering, inte bara en placering, säger Anna Möller.