Sök

Bättre språk med fler ord

Den här artikeln publicerades ursprungligen på specialpedagogik.se

Hur utvecklar vi språket hos barn med kognitiva funktionsnedsättningar? De australiska kommunikationsböckerna PODD samlar användbara ord och symboler och följer ­barnens språkutveckling över tid.

Pragmatisk och dynamisk språkutveckling.

PODD är en förkortning för ”Pragmatiskt organiserade dynamiska displayer” och utgör ett system av böcker som utgår från barnets ­varierade språknivå. Med hjälp av symboler och bilder kan specialpedagogen enkelt följa med i barnets kognitiva och språkliga utveckling.

Böckerna är utvecklade av den australiska logopeden Gayle Porter och har fått stor internatiobell spridning. I Sverige finns ett nationellt nätverk som arbetar för att sprida kunskap om PODD. Britt Claesson arbetar på Dart, kommunikations- och dataresurscenter i Göteborg, och är en av tre svenska PODD-utbildare.

– Många språkverktyg har ett alltför begränsat utbud av bilder och symboler att utgå från för ett barn med språkbegränsning, säger Britt Claesson. PODD fungerar för så många fler.

Britt Claesson.

Systemet utvecklades för personer med motoriska svårigheter men används i dag allt mer av barn och ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar. Verktyget finns på flera språk och existerar både som digital resurs och fysisk bok. Beroende på språknivå väljs en bok med antingen 12, 20 eller 70 bilder per uppslag.

Inte minst hjälper PODD-­böckerna barnen att uttrycka sina känslor. Det är ett smart system som både utgår från kategorier och pragmatism. På sidan för mat, till exempel, finns både verb och adjektiv kopplade till matrelaterade objekt.

– Här återfinner vi inte bara ett antal maträtter, utan barnet får även tillgång till verb som att äta eller dela, och kan använda adjektiv som mycket eller lite, säger Britt Claesson.

I de senare böckerna är innehållet anpassat för barn som i sin utveckling kommit så pass långt att de genom kombinationen av symboler kan uttrycka hela meningar.

– Vi tror automatiskt att ett barn med språksvårigheter vill påkalla vår uppmärksamhet på grund av ett begär. Men det är minst lika vanligt att barnet drar i oss för att hen vill fråga, berätta eller kommentera något, ­säger Britt Claesson.

Med PODD kan du som ­pedagog snabbt förstå ­barnets behov. Men för att få barnet att nyttja verktyget måste läraren själv aktivt använda sig av PODD. Vi är viktiga modeller som barnet ser upp till, menar Britt:

– Det är alltid en utmaning att få barn med språksvårigheter att vilja testa nya verktyg för den egna kommunikationen. Vi ökar den motivationen genom att själva använda redskapet. Ett barn speglar sig i allt vi vuxna gör. Därför måste vi ständigt i vårt handlande se till att både inspirera och uppmuntra barnet till att kommunicera mera.