Om Ämnesläraren

Välkommen till Ämnesläraren, för dig som undervisar inom praktisk-estetiska ämnen.

Den här sajten och magasinet Ämnesläraren ges ut av Lärarförbundet.

Vi riktar oss till ämneslärare på gymnasiet, högstadiet och mellanstadiet som undervisar i praktisk-estetiska ämnen som drama, teater, regi, bild, dans, media, musik, slöjd, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, samt dramapedagoger och kulturskollärare.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Michael Jonsson
Adress: Ämnesläraren, Box 27038, 10251 Stockholm
Besöksadress: Humlegårdsgatan 6, Stockholm
Telefon: 08-57801000
E-post: amneslararen@lararen.se