Hon slöjdade upp ett helt träd

Amanda Kingfors slöjdade upp så mycket hon bara kunde av en nyfälld björk.

Konstfackeleven Amanda Kingfors examensarbete började med en nyfälld björk, och slutade i insikter om vad som kan ske mellan material och slöjdare i en process där målet var att ta vara på ett helt träd.

Amanda Kingfors beskriver sitt arbete som ett ”zero waste-projekt” som kan fungera som inspirationsmaterial för den som vill jobba med hållbarhetsfrågor i slöjden. För att kunna utnyttja hela björken delades trädet upp i olika stycken. De delar som behövde hållas färska länge lades i påsar i frysen.

Trädet fick styra skapandet

Tanken bakom examensprojektet var att utforska hur slöjdaren påverkar trädet under processen, och vice versa. Utgångspunkten var att ett objekt (trädet) inte är passivt, att det är med och styr i skapandet. Den enskilde slöjdarens möte med materialet är en viktig aspekt för kunskapande, menar Amanda Kingfors. 

Materialet räckte till en lampa

Arbetet skulle bestå av traditionella slöjdtekniker och resultera i vanliga slöjdföremål. Kanske till och med en stol. Men det tillät inte trädet, som mest bestod av grenar och ris som resulterade i spån och flisor. Materialet räckte till en lampa.

Använde mjöl som bindemedel

En stor del av arbetet kom att handla om att koka spån och laborera med olika nedbrytningsbara bindemedel. Mjöl var effektivt och trämassan formpressades till skålar. Amanda Kingfors tror att den här typen av problemlösningsprojekt – i mindre skala – kan vara tacksamt att använda sig av i slöjdundervisningen. 

Amanda Kingfors tog vara på hela björken. Till vänster ser ni resultatet.

LÄS ÄVEN

Nytt digitalt läromedel för slöjdlärare

Deras filmer ska frigöra tid åt slöjdlärare

Slöjdguru ger uråldrig teknik ett uppsving

Hennes uppgift tar slöjden in i framtiden