Därför måste vi ta elevernas bilder på allvar

Karin Aronsson är professor emerita i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet och aktuell med boken ”Att läsa barns bilder”. Hennes forskning handlar om socialt samspel, bild och dialoger.

Enligt professorn Karin Aronsson kan vi lära oss mycket om barn genom att studera deras teckningar. Men tyvärr tar vi sällan tillvara på deras slagkraftiga sätt att analysera sin omvärld. Så vill Karin Aronsson bidra till förändring med sin nya bok ”Att läsa barns bilder”.

Har inte intresserat forskarna 

Karin Aronsson anser att barns sätt att uttrycka sig i bild är ett förbisett forskningsfält. Åtskillig forskning utgår främst från barns verbala språk, inte från hur de förmedlar omvärlden rent visuellt. Fokus har även legat på bildskapande kopplat till intelligens och brister i barns skapande. Exempelvis förmågan att gestalta avstånd och djup. Karin Aronsson menar att vi kan få ett rikare barnperspektiv genom att studera barns teckningar.

Slagkraftig blick på omvärlden 

Barn berättar vad de ”vet” i bild, snarare än vad de ser. Ett begrepp som tas upp i boken är ”röntgenbilder”. Exempelvis en teckning av ett hus utan fasad, där man ser rakt in i rummen där olika aktiviteter pågår. Här handlar berättelsen om vad som händer i huset, inte om att teckna ett hus på ett så korrekt sätt som möjligt. Enligt Karin Aronsson visar det på barnets slagkraftiga sätt att berätta något, snarare än något barnsligt och förenklat. Med andra ord blir barns bilder tidigt ett sätt för dem att tolka sin omvärld.

Att förstå värdet i barns bilder

Vuxnas analyser av barns bilder utgår ofta från barnets svar på frågor från de vuxna, inte de frågor som barnet själv ställer och vad de vill berätta. För att förstå barns bilder bör man mötas kring bilden och gärna få barnet att berätta om sin bild på ett mer öppet sätt, i stället för att ställa ledande frågor. Först då kan man förstå värdet i barns bilder. Och här har läraren en viktig roll, menar Karin Aronsson. 

Hämmas när de blir mer medvetna

Karin Aronsson betonar likheterna mellan barns och konstnärers bildskapande. För dem är skapande ofta ett poetiskt och lekfullt sätt att utforska världen. De ställer frågor och ser saker ur nya perspektiv. Men tyvärr är det vanligt att barn hämmas när de blir mer medvetna om att deras bilder inte ser ut som realistiska avbildningar. En metod som kan bidra till att bevara bildskaparglädjen kan vara att introducera nya tekniker och mer mångtydiga sätt att uttrycka sig.

LÄS ÄVEN

Hjärnforskare: Därför är skapandet nödvändigt i skolan

Här formas framtidens bildlärare

Därför finns det plötsligt flera nya läromedel i bild

Bildläraren: Här ser ni varför vårt ämne gör nytta