Replik: Dela upp bild i två olika ämnen

Elena Petersson arbetar som bildlärare på Rinkebyskolan i Stockholm. Foto: Privat

Nej, att byta namn på bildämnet i skolan löser inte alla problem. Däremot kan en väg framåt vara att dela upp ämnet i två, skriver bildläraren Elena Petersson.

Detta är en replik på debattartikeln: Byt namn på bildämnent i skolan.

I sin artikel argumenterar debattören Moa Liljedahl för att bild ska ändra namn till visuell kunskap och skriver bland annat: "På senare tid har ämnet förskjutit fokus från teckning till att innehålla visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår".

Ja, modern teknik tar mer och mer plats i både vårt samhälle och vårt ämne och trampar ner grundliga kunskaper som är så viktiga i allt skapande inom film, design, foto och så vidare.

Brett ämne

Därför måste grundskolan ge grundliga kunskaper inom allt som rör ämnet bild: att rita, måla, pröva att använda olika material, kunskaper om perspektiv, proportioner, kompositioner, anatomi, konsthistoria och kunna jämföra gammaldags konst och modern konst, hjälpa elever att förstå hur livet ändrades vid och efter industrialiseringen och hur det påverkade konstnärerna.

Eleverna behöver kunskaper om allt, så som orörliga bilder, skulptur, design, arkitektur, konsthistoria, rörliga bilder och att kunna använda datorer i sitt skapande. Allt detta finns runt oss varje dag, varje minut, vi lever i detta. Därför behöver ämnet bild mer tid och fokus än det har nu. Dessutom skulle det må bra av att separeras och bli två olika ämnen: bild och modern visualisering i bild (mvb).

På bilden skulle eleverna få rita, måla, skapa berättande och informativa bilder, analysera egna och andras bilder, läsa konsthistoria om gammaldags och modern konst i olika kulturer.

Och på mvb skulle eleverna få fotografera, filma, redigera, lära sig att jobba i olika datorprogram, modellera, göra neonaffischer…

Krävs mer än att bara byta namn

För att genomföra detta måste utbildningen för blivande bildlärare breddas. Lärarstudenterna måste få djupare kunskaper inom alla bildområden. Det är inte acceptabelt att läsa lärarprogrammet, ta några poäng i bild och få behörighet att undervisa i ämnet. Blivande bildlärare behöver djupa och breda kunskaper inom olika områden. Först därefter kan skolorna separera ämnena bild och modern visualisering i bild (mvb).

Utöver det behövs bra utrustade bildsalar, fungerande teknik, bra material och mindre undervisningsgrupper så att lärare får tid för enskild kontakt med elever som behöver hjälp.

Det krävs så mycket mer jobb för att höja bildämnets status än att bara byta namn på det!

Elena Petersson, bildlärare på Rinkebyskolan i Stockholm

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se

LÄS ÄVEN

Debatt: Byt namn på bildämnet i skolan

Bildlärare poddar om selfies och fejkade bilder

Budskap får liv i elevernas egna bokomslag

Bildlärarnas ilska ledde till en helt ny förening