”Kulturskolan behövs!”

Att lära sig spela ett instrument medför mycket positivt för en elevers utveckling i stort, en anledning till att kommunerna bör sluta skära ner på kulturskolan, skriver Musikerförbundet.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Runt om i Sverige kämpar kommuner och regioner med sin ekonomi. Självklart blir det då alltid debatt om vad som ska prioriteras och vad som kan minska i omsättning. Ett av de områden som inte sällan blir drabbat är kulturen. Det anses inte lika viktigt som andra områden.

Men vi måste komma ihåg att det är väl dokumenterat att musik och annan kulturutövning för med sig en rad positiva effekter. Att till exempel lära sig att spela ett instrument medför mycket positivt för en ung persons utveckling. Det kan utveckla förmågan att samarbeta och underlätta inlärning av andra ämnen. Musik och kultur har stor betydelse för vår psykiska hälsa.

På mindre orter spelar musiklärarna också ofta en viktig roll som motor i det lokala kulturlivet. Deras engagemang skapar värde för hela det omgivande samhället. Estetiska program, med musik som en del, samt kulturskolan är en grundläggande del i den svenska välfärden. Utan kultur och musik skulle vi få ett oerhört tråkigt och grått samhälle.

Estetiska programmen är dessutom studieförberedande program som gör eleverna behöriga att söka vidare till universitets- och högskoleutbildningar. Att dra ner på Estetgymnasiet skapar därför ingen större ekonomisk vinning, eleverna måste ju ändå gå i skolan, ha lärare och klassrum oavsett vilket program de läser. Lärarna inom musik och kultur är en grupp som behövs för att vi ska fortsätta ha ett rikt musik- och kulturliv i hela Sverige.

I kulturskolan, och andra samlingar där musik spelas, har vi också ett underbart verktyg för att underlätta integration. Musik är ett internationellt språk där alla kan känna sig välkomna och på ett enkelt sätt möta andra kulturer. Segregationen är något som blir allt mer påtagligt och musik, dans och teater är en murbräcka för att penetrera väggen till ett mer accepterande samhälle. Alla kulturer har musik, och alla kulturer kan förenas genom musik.  

Vi som är aktiva i Musikerförbundet, som är ett fackförbund för musiker, musiklärare, stagehands, och andra som arbetar inom musikområdet, ser en oroväckande trend som nu pågår av att kultur och musik får allt mindre resurser och plats i samhället.

Det svenska musikundret och vår position som världens tredje största exportör av musik ska inte bli en parentes i historien. Även framtidens utövare måste få de nödvändiga förutsättningarna att nå en hög professionell nivå. Många av dagens stora artister började med att spela blockflöjt i skolan för att sedan ta steget till kulturskolan och studieförbundens studiecirklar. För att vi ska fortsätta leverera världsstjärnor från Sverige behöver vi fortsätta satsa på kulturen.

Därför vill vi uppmana alla som är inblandade att tänka till när det gäller kulturen. Sverige behöver fler musiker och kulturutövare - inte färre.