Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Forskare: Sång kan sprida mer covid-19 än tal

Högljudd och konsonantrik sång riskerar att sprida mer corona än vanligt tal. Ett faktum Carolina DiMaria och andra musiklärare nu tvingas förhålla sig till. Foto: Colourbox/Ämnesläraren

Ny forskning visar att sång riskerar att sprida mer covid-19 än tal. Ett faktum flera musiklärare redan förhåller sig till. Nu kräver de svar på hur de ska kunna genomföra sin sångundervisning på ett säkert sätt.

Aerosolforskare vid Lunds universitet har i en ny studie undersökt hur mycket partiklar tolv friska och två covidsjuka sångare gav ifrån sig när de sjöng visan ”Bibbis pippi Petter”.

Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid LTH, Lunds universitet. Foto: Jonas Jacobson/Pressbild

– Det finns många rapporter om spridning av covid-19 i samband med körsång. Världen över har därför olika restriktioner införts för att göra sången säkrare. Men hittills har det saknats vetenskapliga undersökningar av hur mycket aerosolpartiklar och större droppar som verkligen avges när vi sjunger, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds universitet.

"Smittrisk vid sång"

Till sin hjälp hade forskarna starka lampor, höghastighetskamera och instrument som mäter mycket små partiklar. Resultatet visar att sång – särskilt högljudd och konsonantrik sådan – sprider betydligt mer aerosolpartiklar och droppar till den omgivande luften än vad tal gör. I förlängningen innebär det att vi riskerar att bidra till ökad smittspridning av covid-19 när vi sjunger.

Malin Alsved, doktorand i aerosolteknologi vid LTH, Lunds universitet. Foto: Lunds universitet/Pressbild

– Vi gjorde också mätningar av virus i luft i närheten av två personer som sjöng när de hade covid-19. Deras luftprover innehöll inga påvisbara virus, men mängden virus kan variera i olika delar av luftvägarna och hos olika personer. Därmed kan aerosoler från en covidsjuk fortfarande utgöra en smittrisk vid sång, säger Malin Alsved, doktorand i aerosolteknologi vid Lunds universitet.

Forskarna menar att resultatet inte innebär att sången måste tystna helt. Håller man bara ordentligt avstånd, god hygien och befinner sig i rum med bra ventilation när man sjunger i grupp så minskar riskerna rejält.

Omöjligt att hålla distans

Carolina DiMaria, musiklärare på Vaksalaskolan i Uppsala och krönikör i Ämnesläraren, menar att de råden är mycket svåra att följa på många skolor.

Carolina DiMaria, musiklärare och krönikör i Ämnesläraren. Foto: Ämnesläraren

– Att hålla distans är helt omöjligt i många klassrum och god ventilation… ja, skulle man ha det vore det ju bra. Jag hörde om en musiklärare som fick rådet av skolledningen att öppna alla fönster och dörren mot korridoren när de skulle sjunga. Det är ju helt orimligt, säger Carolina DiMaria.

Hon berättar att frågan om hur man ska kunna genomföra sångundervisningen på ett säkert sätt är jättehet bland musiklärare just nu.

– Det är precis det här vi diskuterat hela sommaren, men vi får ingen guidning. Vi har skickat frågor till både Folkhälsomyndigheten och Skolverket, men de svarar bara att det är upp till huvudmännen att se till att vi kan bedriva sångundervisningen på ett säkert sätt. Men huvudmännen bollar tillbaka frågan och säger att vi måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och där står vi i våra musiksalar och vet inte hur vi ska göra, säger Carolina DiMaria.

Hur gör du?

– På högstadiet har jag sagt att just nu kan vi inte sjunga alls. Jag kan inte sprida ut eleverna tillräckligt i musiksalen och då har jag ändå halvklass. Sångmomenten får vi ta senare när vi förhoppningsvis fått tydligare riktlinjer. Men vi kan inte bara skära bort en så stor och viktig del av vår kursplan, säger Carolina DiMaria.

Hon menar att det är extra olyckligt att det är just sången som nu får stryka på foten.

– Den får ofta igång eleverna. Sången förenar och är så direkt. Den skapar en sådan gemenskap och fungerar verkligen som en inkluderande faktor.

Munskydd stoppade partiklar

Under forskningsförsöket fick sångarna ta på sig operationsklädsel och gå in i en specialbyggd kammare med filtrerad och ren luft. I kammaren analyserades mängden partiklar som kom från sångarna vid andning, tal, olika typer av sång och vid sång med munskydd.

”När sångarna hade på sig ett enkelt munskydd fångades det mesta av aerosolerna och dropparna upp och nivåerna blev jämförbara med dem vid vanligt tal”, säger Jakob Löndahl.

Aerosol är system av finfördelade fasta eller flytande partiklar i gas, vanligen luft.
Källa: Nationalencyklopedin