Sök

Därför är orientering bra för eleverna

Orientering bidrar med samhällsnytta genom att eleverna lär sig att orientera i både stadsmiljö och i naturen, menar idrottsläraren Anna Lundkvist. Foto: Ulla-Carin Ekblom

Orienteringsundervisning bidrar med samhällsnytta. Det menar Anna Lundkvist, lärare i idrott och hälsa. Hon har undersökt orienteringens status i den svenska skolan.

Anna Lundkvist, idrottslärare. Foto: Privat

2018 skrev Anna Lundkvist sitt examensarbete vid Örebro univer­sitet om orienteringsundervisningen i skolan, till det gjorde hon en natio­nell enkätundersökning i svenska högstadieskolor.

Hon kom fram till att i genomsnitt genomför lärare i idrott och hälsa orienteringsundervisning vid sju tillfällen per år och klass och att de lärare som är behöriga bedriver orienteringsundervisning oftare än de som inte är det.

Anna Lundkvists undersökning syftade till att titta närmare på omfattningen av orientering i undervisningen och vad som påverkade denna omfattning, liksom vad lärarna såg som fördelar och nackdelar i samband med under-visningen i orientering.

Nu är Anna Lundkvist själv lärare på Rättviksskolan i just idrott och hälsa och ser orienteringsunder­visningen som en viktig del i ämnet.

– Framför allt tack vare samhällsnyttan som vi kan bidra med genom att eleverna lär sig att orientera i både stadsmiljö och i naturen, säger Anna Lundkvist.

Hon tror också att orientering är en aktivitet som vissa elever kan se som ett alternativ till de traditionella sporterna och på så sätt kan de hitta sin typ av fysisk aktivitet.

LÄS ÄVEN

Efter 23 VM-guld stakar hon ut vägen för andra

När blodet svallade hos våra idrottslärare

Vältränade elever skadar sig mer än stillasittare

Idrottens normer tar över i profilskolor