Musiklärare vågar inte ge sina studenter kritik

Det finns en kultur av att hålla inne med kritik som gäller lärarstudenternas prestationer inom musik. Foto: Getty Images

Musiklärare som undervisar lärarstudenter med inriktning mot förskola och årskurs 1–3 vågar inte prata om sina studenters prestationer, visar en avhandling av Monica Frick Alexandersson.

1. Rädda för att såra

En möjlig orsak till att lärarutbildare i musik är mycket försiktiga med att ge kritik och uttrycka vad som är utvecklingsbart i studenternas utövande är att det finns en föreställning om att lärarstudenter är rädda för att spela musik, enligt Monica Frick Alexandersson. Lärarutbildarna är skickliga men verkar inte vilja såra sina studenter. Den andra orsaken är att det finns en idé om att studenterna saknar självförtroende för att själva undervisa i musik, på grund av otillräckliga hantverkskunskaper. 

2. Mod viktigare än skicklighet

Inte heller vid examinationerna talar lärarna alltid om vad som går att utveckla. Ett exempel från avhandlingen är en student som sjunger och spelar i olika tonarter samtidigt, men läraren väljer att inte påpeka det. Lärarna uppmuntrar ofta studenterna genom att välvilligt konstatera att det är modigt att de vågar försöka, i stället för att tala om utvecklingsbara aspekter. Mod framstår som viktigare än det praktiska utövandet. 

3. Utbredd tystnadskultur  

När man talar om mod i stället för kunskaper uppstår en slags tystnadskultur där man tystar ner de utvecklingsbara aspekterna. Det kan bli kontraproduktivt, enligt Monica Frick Alexandersson. Om en student känner att den utvecklas är chansen större att de törs och lyckas skapa en god musikmiljö för sina framtida elever. Om de inte lyckas skapa ett sådant klimat finns en risk att deras elever inte får den musikundervisning de har rätt till.

4. Förändringen kräver resurser

Monica Frick Alexandersson understryker behovet av att försöka jobba fram en miljö där de utvecklingsbara aspekterna blir möjliga att tala om. För det är det som krävs om man vill arbeta med en kvalitativ utbildning. Det vill säga att hitta sätt att få studenterna att förstå att konstruktiv kritik är en del av undervisningen. Men, konstaterar hon, för att lyckas skapa en miljö där studenterna får möjlighet att utveckla sina färdigheter krävs resurser och mer undervisningstid.

Mer om avhandlingen

Monica Frick Alexandersson arbetar vid Göteborgs universitet och är musiklärare i botten. Hennes avhandling ”Omsorg, välvilja och tystnadskultur – diskursiva dilemman och strategier i lärarutbildningens undervisningspraktik i musik mot yngre åldrar" finns att ladda ner från universitetets sajt.

LÄS ÄVEN

Skola söker musiklärare – på fem procent

Musiklärarens bästa tips till nyexade

Vem orkar vara musiklärare?

Stor brist på musiklärare