Sök
Publishing-priset logga

Läraren som forskar: ”Blir en bättre lärare”

Foto: Noor Studio

Mitt i yrkeslivet började grundskoleläraren Heléne Hugo att forska. Sedan några år tillbaka delar hon sin tid mellan undervisning på mellanstadiet och forskning i hur eleverna kan utvecklas i att resonera om historia.
– Att forska är extremt inspirerande och utvecklande, det gör mig definitivt till en bättre lärare, säger hon.

Det är snart 30 år sedan hon gick ut lärarutbildningen. Heléne Hugo har alltid trivts med att jobba som lärare, och hon har retat sig på debatten om att den svenska skolan skulle vara så dålig:

– I samband med ett riksdagsval för ungefär tio år sedan klagades det mycket på skolan. Jag blev provocerad och tog det faktiskt personligt. Där föddes tankarna på att få vara med och utveckla skolan, men också att visa att det faktiskt finns mycket som är bra med det svenska skolsystemet. Under samma period fick jag möjlighet att få en magisterexamen delvis finansierad. Jag upptäckte hur kul och inspirerande det är att studera, och hur mycket det gav mig i mitt jobb.

När Jönköpings kommun gick ut med erbjudandet att sex pedagoger kunde få en licentiatexamen betald nappade Heléne Hugo direkt.

– Jag behåller alltså min lön, men kan ägna halva tiden åt forskning. I realiteten blir det förstås mycket mer arbete än så. De senaste sommarloven har jag inte varit mycket ledig, och jag kan knappt minnas en ledig söndag. Det här året måste avhandlingen bli klar, och det ska bli rätt skönt. Jag börjar se fram emot att ett lov då jag inte hela tiden måste jobba.

Heléne Hugo

Jobb: Sv/SO-lärare på en grundskola i Huskvarna, nu på halvtid, och forskar vid Jönköping University.
Forskar om: Hur lärare i undervisningen kan utveckla mellanstadieelevers förmåga att föra historiska resonemang.

Heléne Hugos forskning handlar om hur undervisningen kan stötta mellanstadieelevers förmåga att föra historiska resonemang.

– Under de senaste åren har det gjorts flera svenska historiedidaktiska studier med fokus på mellanstadiet, men det saknas studier om elevernas förmåga att föra skriftliga historiska resonemang och hur undervisningen kan stötta denna förmåga. Här behövs mer kunskap och min ambition är att bidra till att fylla den kunskapsluckan.

Heléne Hugo har följt undervisningen som två SO-lärare bedriver på mellanstadiet. Hon är själv behörig Sv/SO-lärare och undervisar på mellanstadiet. I studien har hon alltså dubbla roller, hon är både lärare och forskare.

– Jag har deltagit aktivt i både planering och undervisning, och samarbetet med lärarna har fungerat bra. Det var modigt av lärarna att låta mig vara så delaktig. Eleverna reagerade inte nämnvärt över att jag var där. Eftersom de är minderåriga fick jag begära tillstånd från föräldrarna, men det var heller inga problem.

Helénes Hugos 3 råd till lärare som vill forska

  1. Var beredd på att forskningen kommer att ta mycket tid. Kommunen där jag bor är generös och finansierar forskning på halvtid, men i verkligheten tar både det vanliga jobbet i skolan och forskningen betydligt mer tid än så.
  2. Välj ett område/ämne som du är genuint intresserad av, du ska ju hålla på med det i minst fyra år.
  3. Sök till Lärarförbundets skrivarinternat i Åre. Det är skönt att bara få ägna sig åt forskningen i två veckor, men det är också kul att träffa andra lärare som forskar.

En av höjdpunkterna under tiden som forskare har varit Lärarförbundets skrivarinternat i Åre, tycker Heléne Hugo.

– Det är elva dagar långt, man börjar en måndag och åker hem fredagen veckan därpå. Det var otroligt lyxigt att få ägna två hela veckor åt forskningen och att helt kunna släppa det dagliga lärarjobbet. Och så var det himla kul att få träffa likasinnade – andra lärare som forskar.

Heléne Hugo har också tyckt om att få fördjupa sig i olika ämnen och att själv gå olika kurser.

– Jag har fått läsa in mig på historiedidaktik och jag har bland annat gått kurser vid Uppsala universitet. Jag har också varit iväg på flera konferenser där jag har presenterat min forskning. Det har varit både nervöst och utmanande, men också otroligt berikande – både för forskningen och jobbet.

Det bästa med forskningen har ändå varit att hon blivit så stärkt i yrkesrollen.

– Jag känner hela tiden hur jag utvecklas både i hur jag arbetar och i hur jag ser på undervisningen. För min del har de här åren varit extremt givande, och i slutänden gynnar det ju mina elever.

Heléne Hugos 3 lästips

  1. Två böcker av Maria Wiksten och Björn Kindenberg: ”Språkutvecklande SO-undervisning – strategier och metoder för högstadiet” och ”Språkutvecklande NO-undervisning – strategier och metoder för högstadiet”.
  2. ”Historiedidaktik i praktiken: För lärare 4-6 av Martin Stolare och Joakim Wedell (red.)” Boken är tänkt som ett stöd till dem som undervisar i historia på mellanstadiet.
  3. ”Kunskapskulturer och undervisningspraktiker” av Ingrid Carlgren. En teoretisk bok som handlar om förhållandet mellan kunskap och undervisning och om de utmaningar lärarens kunskapsarbete står inför.