Sök

Så skapade Ale kommun sin plan

För ett år sedan skapade säkerhetschefen William Försth och kollegan Kenny Bytoft i Ale en egen plan mot PDV. Nu har ett tiotal kommuner hört av sig för att få tips och råd.

För två år sedan var Ale en av de kommuner i Sverige som saknar handlingsplan mot pågående dödligt våld. Säkerhets- och beredskapschefen William Försth hade just börjat sin anställning. 

– Här fanns bara en allmän in- och utrymningsplan men den var inte kopplad till PDV, säger William Försth.

Han började sondera vilka PDV-utbildningar som fanns och vad det skulle kosta. 

– En dags utbildning skulle kosta 5 000 kronor per skalle. Det innebar 1,5 miljoner kronor för att utbilda 300 lärare och ytterligare ett par hundra tusen per år för nyanställda. Det är mycket pengar för en liten kommun, säger William Försth.

En del kommuner har på grund av kostnaderna bara låtit sina rektorer gå utbildningarna.

– Kunskapen behövs ju på lärarnivå. Det är i princip alltid läraren som blir utsatt. För rektorn handlar det främst om krisledningen, säger William Försth.

I stället har man i Ale riktat in sig på att utbilda både lärare och rektorer. 

William Försth har själv arbetat med säkerhetsfrågor under många år inom bland annat militären och särskilda beredskapspolisen. Tillsammans med säkerhetssamordnaren Kenny Bytoft och poliser som utbildat i PDV tog han fram planen.

– Att bara ha en generell plan fungerar inte så bra. Man behöver titta närmare på de lokala förutsättningarna på plats, säger William Försth.

3 lärdomar från Ale

• Utbilda hela personalen samtidigt så alla har samma grund i PDV. Se över de lokala förutsättningarna på skolorna och öva på plats.

• Utbilda personalen i sjukkvårdsmoment. Framför allt är det viktigt att man vet hur man stoppar kraftig blödning. Det kan rädda liv.

• Öva in- och utrymning på alla skolor och se över hur kommunikationen ska fungera i personalgruppen.