Sök

Politikernas plan för skolan i kampen mot gängvåldet

Nytorpsskolan i Göteborg, en av de mest våldsutsatta i landet. Foto: Nicke Johansson.

Gängvåldet har till stor del fyllt valrörelsen. Lösningen är skolan, enligt politikerna. Men hur ska det gå till?

Alla partier ser skolan som en del av lösningen på problemen med de kriminella gängen.

De två statsministerkandidaternas partier, Socialdemokraterna och Moderaterna, har bland annat presenterat var sitt åtgärdsprogram i ett antal punkter. Båda ger skolan i uppgift att stå för det förebyggande arbetet.

Moderaternas åtgärdsprogram mot gängen inkluderar mer undervisningstid och tvålärarsystem.

Regeringen vill se en långsiktig satsning på skolan utsatta områden.

Samtidigt hotas lärare av unga elever eller anhöriga som ingår i våldsbenägna kriminella nätverk.

Här är punktlistan med förslagen från S och M:

Regeringens åtgärdsprogram har 34 punkter, tre av dem handlar om skolan.

 1. Satsa långsiktigt på skolor och socialtjänst i särskilt utsatta områden. 150 skolor i utsatta områden ska få dela på en miljard kronor, till exempel mindre klasser.
 2. Bilda sociala insatsgrupper med samverkan mellan socialtjänst, skola och polis.
 3. Förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Uppdraget ligger hos Skolverket och Socialtjänsten och ska slutredovisas senast den 16 juni 2023.

Moderaternas åtgärdsprogram innehåller 52 åtgärdsförslag, 16 handlar om skolan.

 1. Bättre utbildning för placerade ungdomar.
 2. Stärk samarbetet mellan socialtjänst, polis, skola, psykiatri och enskilda insatser.
 3. Inför ett tydligt fokus på mätbara faktakunskaper.
 4. Tidigare insatser, framför allt i lägre årskurser.
 5. Återinför skolhälsovården i skollagen.
 6. Utöka undervisningstiden med en timme per dag med start på lågstadiet.
 7. Obligatorisk läxhjälp.
 8. Utöka satsningen på lovskola och inför en skyldighet för kommunerna att erbjuda lovskola eller extra studietid från årskurs ett för alla barn som riskerar att halka efter.
 9. Utvärdera och sprid tvålärarsystemet.
 10. Flytta hotfulla elever och inrätta särskilda jourskolor för att under en tid kunna avskilja våldsamma elever.
 11. Möjliggör hundsök av skolor under skoltid.
 12. Inför obligatorisk språkförskola från tre års ålder för barn som inte kan tillräcklig svenska.
 13. Starta läxfritids för barn på lågstadiet i utsatta områden.
 14. SFI med individuell prestationsplan, resultatkrav och bortre gräns.
 15. Inför ett tvåårigt yrkesgymnasium med lägre krav på teoretiska förkunskaper.
 16. Sänk åldersgränsen till Komvux.