Sök

Experten: Hårdare tag mot hot och våld mot lärare

Våld, hot och trakasserier plågar personer med olika samhällsviktiga funktioner – som socialsekreterare, personal i vården, skolan och journalister.
Nu föreslås skärpningar i synen på brott mot dem och andra som har många kontakter med medborgarna.

LÄSTIPS: Kraftig ökning av hot och våld i skolan

Lärarförbundet har flera gånger påtalat behovet av att lärare ska omfattas av ett utökat lagskydd när det gäller hot och våld.

Ett förslag som också finns i en ny utredning av hovrättsrådet Anne Rapp, som vill se ett starkare rättsligt skydd för bland annat lärare och andra som arbetar i skolan.

– Hot och våld mot lärare är inte bara ett angrepp på den enskilda individen, utan mot skolan som institution och demokratin. Vi har länge drivit att lärare ska omfattas av bestämmelserna om hot och våld mot tjänstemän. Så det här är en seger, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Utredningsförslagen bygger i flera fall på uppmaningar från riksdagen. Tidigare har bland annat brottet sabotage mot blåljuspersonal införts.

Enligt utredaren, hovrättsrådet Anne Rapp, behövs det ett förstärkt straffrättsligt skydd för fler grupper av personal i samhällsviktiga funktioner som utsätts för hot och våld. Hon lyfter fram grupperna hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänsten, räddningstjänstpersonal, lärare och andra i skolan.

Utredaren föreslår två nya brott för gärningar som redan är brottsliga men som bör bedömas på annan grund för att markera allvaret.

Så ska straffen skärpas

Det ena är våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion och det andra brottet förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion. I båda fallen ska det finnas ett grovt brott i straffskalan.

Samtidigt konstaterar utredningen att anmälningarna om hot och våld mot tjänsteman och åtalen för sådana brott har minskat med en tredjedel de senaste tio åren. 

För lärare ökar dock sjukskrivningarna till följd av hot och våld.

LÄSTIPS: Anmälningarna ökar – så ser det ut där du bor

Rapp uppmanar regeringen att noga följa utvecklingen vad gäller våld mot poliser.

Våld eller hot föreslås ge böter eller fängelse i upp till två år och grovt våld eller hot fängelse i minst ett och högst sex år.

– Införandet av förslagen skulle innebära en skärpt syn på redan brottsliga gärningar, säger Anne Rapp på en pressträff tillsammans med beställarna – justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) och kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S).

En av de många uppmaningar regeringen har fått från riksdagen är att minimistraffet för våld mot tjänsteman bör höjas till sex månader. Men utredningen lägger inget sådant förslag, det skulle inte stå i proportion till straffen för till exempel misshandel som i många fall kan vara betydligt kortare.

LÄS ÄVEN: 

Så många lärare drabbas av hot och våld

Nya siffror: var fjärde lärare i kommunen utsatt för hot och våld

Så ska våldet stoppas – lärarnas krav

Så många lärare hotas – av föräldrar

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.