Sök

Efter Lärarförbundets krav: Hårdare tag mot lärarvåld

Johanna Jaara Åstrand (till vänster), Lärarförbundets ordförande, vill se åtgärder som gör att hoten och våldet mot lärarna minskar. Socialdemokraterna och skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) har lagt fram ett vallöfte om skärpta straff för hot och våld mot lärare. Foto: Press/Wikimedia Commons/Johan Strindberg

Inför valet lockar Socialdemokraterna med skärpta straff för hot och våld mot lärare och rektorer, något som Lärarförbudet kräver. Förslaget bygger på en utredning från 2021.
– Det måste omfatta alla som finns runt läraren, säger Lina Axelsson Kihlblom.

LÄSTIPS: Så många lärare drabbas av hot och våld

I flera artiklar har Läraren uppmärksammat lärares utsatthet för hot och våld, både från elever och från vårdnadshavare. Lärarförbundet kräver att lärare ska inkluderas bland de yrken som anses samhällsviktiga, eftersom attacker mot dessa ska ge strängare straff.

Ett av Socialdemokraternas vallöften till skolan är att det ska bli hårdare straff för hot och våld mot lärare, men också ett brott att försöka påverka lärares yrkesutövning, vilket Ekot varit först med att rapportera.

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) vill se att lagstiftningen även omfattar elevernas vårdnadshavare.

– Det måste omfatta alla som finns runt läraren att signalera att man inte kan göra hur som helst. Poliser, brandmän och ambulanspersonal som utövar sitt yrke är i samhällets tjänst och det är lärare också, säger hon till Läraren.se.

Det nya brottet gäller hot och våld som kopplas till lärarens tjänsteutövning och ska i normalgraden ge böter eller fängelse i upp till två år. Om brottet är grovt föreslås straffskalan vara 1 till 6 år, enligt TT.

Skärpta straff är ju en metod vars effekt är omdebatterad, varför tror du på den?

– Lärare är inte en serviceinrättning och kunden har inte alltid rätt. De har ett samhällsviktigt uppdrag och ska ha skydd för det. Jag tror att det har ett starkt signalvärde gentemot vuxna, låt lärare göra sitt jobb, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Socialdemokraterna lovar också att satsa en dryg miljard på Sveriges mest utsatta skolor.

Lärarförbundet: ”Kraven som gör skillnad”

– Det som på riktigt kan komma åt problematiken är att huvudmännen tar sitt ansvar för att rigga en organisation som både gör att man undviker destruktiva beteenden och situationer men som också skapar tydlighet gentemot elever, vårdnadshavare och samhälle. Lagstiftningen träder in när det värsta har hänt, vi behöver åtgärder som gör att det inte händer överhuvudtaget, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Förslaget om att lärare ska inkluderas bland de yrken som anses samhällsviktiga och alltså extra skyddsvärda föreslogs i den utredning som presenterades i februari 2022.

En utredning som inte endast hänger på en S-regering.

– Jag bedömer att det finns en politisk enighet kring att det måste vidtas åtgärder. Sedan är det inte den enda lösningen på problemet med hot och våld mot lärare, men det är en pusselbit. Det handlar om att sätta läraryrket i ett sammanhang med andra yrken som har skydd, säger Johanna Jaara Åstrand.