Sök

RÖSTA: Vilken är viktigaste skolfrågan valåret 2022?

Rösta redan nu vilken som är viktigaste skolfrågan för dig inför valet 2022.

Söndagen 11 september 2022 är det dags för val igen. Skolan lär då bli ett av de tunga ämnen som tar plats i den politiska debatten. Men vilka av alla skolfrågor tycker DU är viktigast?
Tyck till i Läraren.se:s omröstning här nedan!

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.