Sök

Här är lärarkraven på nya regeringen

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand ställer krav på de två regeringskandidaterna Moderaterna och Kristdemokraterna: ”De saknar förslagen som bidrar på riktigt”. Foto: Linnéa Tammerås/Izabelle Nordfjell

Nu är valresultatet klart och Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är tydlig mot statsministerkandidaten Ulf Kristersson (M).
– Det behövs en ny skolpolitik, säger hon.

LÄSTIPS: Svaret på lärarnas krav: Striden om skolan hårdnar

Lärarförbundet riktade ett huvudkrav till avgående statsminister Magdalena Andersson (S) och kandidaten Ulf Kristersson (M) strax innan valet: börja samarbeta.

Ett krav som, med valresultatet, knappast har uppfyllts.

– Vi får en ny regering, men det är fortsatt ett osäkert politiskt läge. Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna stödjer Ulf Kristersson som statsminister, men det är stora skillnader mellan dem i synen på skolan och vilka förslag de har, säger Johanna Jaara Åstrand.

Kritiken mot skolpolitiken: Detta saknas

Både Kristdemokraterna och Moderaterna får en känga av Lärarförbundet.

– När det gäller KD har de inte profilerat skolan som en viktig fråga överhuvudtaget, så det återstår att se vad de egentligen vill driva. Moderaterna har ett skolpolitiskt program men jag saknar förslagen som på riktigt skulle bidra till en likvärdig och kompensatorisk skola. Ulf Kristersson säger att han vill gå från ett delat till ett enat Sverige – det steget börjar i förskola och skola, säger Johanna Jaara Åstrand.

Ett delmål för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds fortsatta fackliga påverkansarbete, är att samla det blivande utbildningsutskottet efter att utredningen om statligt huvudmannaskap landat på regeringens bord.

Detta kräver lärarna

– Det finns ett starkt stöd hos såväl lärare och väljare att staten måste ta över huvudansvaret för skolans finansiering, förstärka resurserna och styra dem dit de mest behövs. Det räcker inte att justera lite i marginalerna för att få en likvärdig och kompensatorisk skola. Behoven i svensk förskola, fritids och skola är akuta och kräver en regering som är beredd att lyssna på lärarkåren och kompromissa över partigränser, säger Johanna Jaara Åstrand.

Förslaget om vinsstopp för de stora skolkoncernerna föll. Ett förslag som Lärarförbundet fortsätter att driva.

– Vinstjakten måste bort och Moderaterna har pratat om att skolor som inte uppfyller kvalitetskrav, inte ska få ta ut vinst. Vi vill gärna vara med och definiera vad som är kvalitet – till exempel centrala regleringar om behöriga lärare, gruppstorlekar, att lärares tid för planering säkras. Då kanske man kommer en bit på väg, konstaterar Johanna Jaara Åstrand.

Hon vill dock inte tippa på kommande utbildningsminister.

– Nej, det är för mycket som inte är klart ännu, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarnas fem krav på nya regeringen

Valet är avgjort – det blir borgerlig skolpolitik under den kommande mandatperioden. Detta är Lärarförbundets krav på en ny skolminister.

  • Investeringar – skolan är underfinansierad
  • Reviderad skolpeng – vissa skolor gynnas, andra missgynnas med dagens system.
  • Statligt huvudansvar – gynnar likvärdigheten.
  • Slopade vinster
  • Sluta tjafsa – det krävs blocköverskridande samarbete för att på riktigt lösa skolans problem.

MER LÄSNING: 

Efter valet – detta blir förändringarna i skolan

10 lärarprofiler: Dessa är våra viktigaste skolfrågor inför valet

Här är lärarnas viktigaste frågor inför valet