Sök

Här är lärarnas viktigaste frågor inför valet

Bilder från TT.

Debatten om skolan går på högvarv när valrörelsen 2022 går in i sin mest intensiva fas. Men vad behöver lärarna och vad säger politikerna att de ska göra för din arbetssituation? I vår stora valspecial har vi utgått från vad lärarna själva anser är de viktigaste frågorna för en bättre skola och en bättre arbetsmiljö.

Lönen, resurserna och arbetsbördan. Det är de frågor som hamnar i topp när Kantar Sifo, på uppdrag av Lärarförbundet, i början av året tog tempen på lärarkåren inför det stundande valet. 

Här kan du läsa vad respektive yrkesgrupp inom skolan rankar som viktigast – och i en artikelserie tittar vi närmare på fyra av dessa frågor, du hittar dem länkade i botten av denna artikel. Vi har också låtit partierna själva uppge vad de vill göra för att komma till rätta med problemen. På plats två totalt i undersökningen ligger resurser till särskilt stöd.

Så här prioriterar Sveriges lärare de olika skolfrågorna inför valet 2022.

Den frågan rankas högt av grundskollärare i de yngre årskurserna och lärare i fritidshem. 

– Vi måste kunna hjälpa varje unge, och det gör vi inte när femton procent går ut nian utan behörighet till gymnasiet. Och då krävs det resurser, dyra saker som politiker helst inte vill att man ska säga, säger Maria Wiman, krönikör för Läraren och lärare i svenska och samhällskunskap. 

Bland förskolepersonal hittas lönen och storleken på barngrupperna på topp två viktigaste frågor. 

Lärarens och Förskolans krönikör och poddprofil Eva Lindström skriver under på frågan om gruppstorlekarna. 

– Jag är inte för ett maxtak på barngrupper, men som situationen ser ut skulle man kunna bestämma hur många barn som är rimligt för varje pedagog. Inte mer än fem barn per vuxen. Färre barn när de är väldigt små, säger hon i vår enkät på föregående sidor. 

I den länkade artikelserien berättar flera lärare om hur deras arbetsvardag får svårt att gå ihop på grund av allt från dokumentationstyngden till resursbristen. 

– Men det allra viktigaste är att politiker måste börja lyssna på professionen, inte köra över oss, säger Malin Hallgren, lärare i svenska och svenska som andraspråk och textilslöjd, i vår enkät.