Sök

Han är ny - men tjänar mest i arbetslaget

Daniel Darpe, lärare på Kungsholmens grundskola i Stockholm, har den högsta lönen i sitt arbetslag trots att han är relativt nyexaminerad (2018). Även om han själv tjänar på systemet efterlyser han ett tariffsystem där inte minst erfarenhet väger tungt.

Han har hunnit med mycket i sitt liv, Daniel Darpe, 51 år i augusti. Han har utbildat sig till snickare och datatekniker och har varit FN-soldat i Bosnien och Hercegovina. Men så bestämde han sig för att bli lärare och blev klar 2018 och jobbade först i ett och ett halvt år i hemkommunen Håbo (Bålsta) innan han bytte arbetsplats. Nu jobbar Daniel som lågstadielärare på Kungsholmens grundskola.

– Jag är ganska ny som lärare och ändå tjänar jag mest i mitt lärarlag. Visst, ålder ska spela in men erfarenhet måste, som jag ser det, väga väldigt tungt. Som det är nu kommer nyexaminerade lärare och går om erfarna lärare. Folk måste byta jobb för att kunna justera sin lön men om det hade funnits ett tariffsystem hade det blivit mer rättvist, säger Daniel Darpe.

Han menar att löneskillnaderna skapar en osund konkurrenssituation där man som lärare blir tvungen att framhäva sig själv. Osunt är det också, tycker han, att han kunde höja sin lön med 8 500 kronor genom att byta till ett jobb i Stockholms kommun. 

– Det innebär i förlängningen att kranskommunerna kommer att ha svårt att rekrytera och det ger ett kompetenstapp. Lönerna i landsorten är heller inte ett konkurrensmedel, lärarna kan inte ta vägen någonstans och det leder till dålig löneutveckling, menar Daniel Darpe.

– I Stockholm är lärartätheten hög på skolorna för att det är lätt att rekrytera. Men någonstans kommer pengarna ifrån och det ger också fler ungar i varje klass, färre speciallärare och mindre skolgårdar, allt som det går att spara in på. I slutändan är det eleverna som förlorar på det här, säger Daniel Darpe. 

I hans klass är det 28 elever, ”åtta för många”, och han konstaterar att han, på en av Sveriges största grundskolor, inte har möjlighet att få hjälp av någon speciallärare.

Hennes år i yrket ska väga tungt, men så är det inte riktigt.

– Rent krasst så är det min höga lön som gör att det ser ut så. Mina kollegor tjänar också bra men det jag invänder mot är att erfarenhet inte väger tyngre. Om jag har problem går jag alltid till min kollega. Hon har alltid ett bra svar och en genomarbetad tanke, hon har ju varit med så länge. Jag skulle inte tycka att det var konstigt om hon tjänade 5 000 kronor mer än jag. Hennes år i yrket ska väga tungt, men så är det inte riktigt, säger Daniel Darpe. 

Fler karriärsteg är inte det som behövs, menar han. Man gör inte karriär som lärare genom att göra något annat. Antingen är man där i klassrummet eller så är man det inte, det är så han uttrycker det. Daniel Darpe ifrågasätter också lärarlönelyftet, förstelärarsystemet och satsningar på höjda löner till vissa lärare i utsatta områden. Risken är stor att det blir godtyckligt vem som får höjd lön och vem som inte får det.