Sök

Experterna: Så blir det för skolan efter valet

Statsvetarna Marja Lemne och Jon Nyhlén.

Valet är över och i skrivande stund lutar det mot en M-ledd regering med stöd av Sverigedemokraterna – som också är blockets största parti. Vad kommer resultatet att innebära för förändringar i skolan?
Läraren har frågat både partierna och statsvetarna Jon Nyhlén och Marja Lemne.

LÄS ÄVEN: Svaret på lärarnas krav: Striden om skolan hårdnar

Socialdemokraterna gick till val på att stoppa vinstjakten i välfärden. Men dagen efter valet rusar skolkoncernen Academedias aktier på börsen, enligt TT.

Så går det med vinstfrågan

Frågan om vinsterna verkar därmed död.

– Jag tror frågan hade varit slutdiskuterad oavsett, eftersom Socialdemokraterna är så inriktade på att samregera med Centern som absolut sätter ner foten. Men det är inte helt djärvt att säga att det kommer en uppstramning av tillståndsgivningen när det gäller skolan, säger Marja Lemne, statsvetare vid Södertörns högskola.

Jon Nyhlén, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet:

– Kortsiktigt är det så. Det blir nog business as usual under kommande mandatperiod. Fokus blir nog på kunskapsuppdraget, hur man kontrollerar att eleverna har de kunskaper man förväntar sig och att fortsätta diskussionen om kvalitet, säger han.

Även om samtliga röster inte är räknade i skrivande stund, är skillnaden i mandat liten. 175 för det borgerliga blocket och 174 för S, V, C, och MP.

Men trots att han är beroende av stödet, har moderate partiledaren Ulf Kristersson vid flera tillfällen uteslutit ett Sverigedemokratiskt medlemskap i sin regering. Enligt de preliminära valresultaten har SD 73 mandat – 6 fler än Moderaterna.

– Sådant har förekommit förr. Gösta Bohman ledde inte den första borgerliga regeringen 1979 när de var större än Centerpartiet men ansågs för långt till höger. Minnet är kort när det gäller historien, säger Marja Lemne.

Och skolan är inte en sverigedemokratisk profilfråga.

– Deras inflytande (på skolan, reds anm) kommer att vara marginellt, oavsett om de hamnar i regering eller blir påverkansparti. Jag tror att det kommer att handla om Moderaterna och Liberalerna, partier som profilerat sig någorlunda kring skolfrågor. Men skolfrågorna har inte varit huvudfråga och det kan förklara varför L faller tillbaka, säger Jon Nyhlén.

Det blir nästa utbildningsminister

På frågan om blivande utbildningsminister tippar de olika.

Johan Pehrsson om Liberalerna inte faller under fyraprocentsspärren, säger Marja Lemne.

– Det där är tiotusenkronorsfrågan för skolmänniskor. Förra valet hade jag sagt att det blir en liberal. Nu tror jag att vi får se en moderat, vem är svårt att säga, säger Jon Nylén.

De borgerligas löften till skolan

Liberalerna

Finansiering

Förstatliga skolan.

Friskolorna

Stoppa kortsiktiga vinster.
Stopp för religiösa friskolor.
Obligatoriskt skolval.

Lärares villkor

Satsa på läromedel så lärare slipper kopiera.
Mindre undervisningsgrupper.
1000 fler fler speciallärare.
Förläng skoldagar för elever som halkar efter.
Tidigare lovskola.
Gör det lättare för rektor att omplacera elever.
Ge lärare ökad rätt att agera mot elever som förstör.
Mer undervisning i svenska och matematik.

Övrigt

Nej till lottning och kvotering.
Stärk arbetet mot hedersförtryck i förskola och skola.
Fler spetsklasser för högpresterande elever.
Obligatorisk förskola för nyanlända barn och barn till nyanlända. Obligatorisk förskola från fem års ålder för alla.
Mer lärarledd undervisning på lärarprogrammet, bygg ut de lärosäten som håller högst kvalitet.
Skärp kraven på antagningen till lärarutbildningarna.
Högre krav på lärarutbildningarna.

Moderaterna

Finansieringen

-

Friskolorna

Villkora vinstutdelning mot kvalitetskriterier och dra in tillståndet för skolor som allvarligt brister.

Inför aktivt och obligatoriskt skolval.
Ge Skolinspektionen särskilt uppdrag att granska och stänga skolor som kan misstänkas främja radikalisering och segregation.

Lärares villkor

Utöka undervisningstid med en timme om dagen i lågstadiet.
Minska lärarnas dokumentationskrav.
Gör våld mot skolpersonal till ny brottsrubricering.
Skriv in ordning och studiero i skollagens portalparagraf och inför ordningsomdömen.
Stärk lärares och rektorers auktoritet att kunna ingripa i stökiga situationer.

Övrigt

Fokusera på mätbara faktakunskaper med inspiration från Finlands läroplan.

Inför central rättning av betygsgrundande nationella prov samt slutprov årskurs 9.
Stoppa betygsinflationen.
Inför skyldighet för kommuner att erbjuda lovskola från lågstadiet.
Obligatoriskt för kommuner att erbjuda läxhjälp från lågstadiet.
Obligatorisk språkförskola för barn som visar en bristande språkutveckling.
Stoppa förslag om tvångsbussning, kvotering och lottning av elever mellan skolor.
Öka likvärdigheten genom att införa ett gemensamt kommunalt kösystem och en tydligare statlig styrning av skolpengen.

Kristdemokraterna

Finansiering

Mindre barngrupper i förskolan, max 12 barn i småbarnsgrupperna.
Inför en nationell skolpengsnorm med en ökad statlig styrning av skolans finansiering så vi kan få en likvärdig skola över hela landet.  

Friskolorna

Lärares villkor

Stärk lärarnas ledarskap i klassrummet. Det handlar om att satsa mer pengar på vidareutbildning.
Utöka Speciallärarlyftet.

Övrigt

Stärk det särskilda stödet och gör upp med likriktningsskolan, alltför många barn undervisas på samma sätt i samma klassrum trots att det går ut över de barn som har de största stödbehoven.
Stärk elevhälsan och inför en elevhälsogaranti som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag och det bör finnas skolsköterska och kurator på plats dagligen.

Sverigedemokraterna

Finansiering

Skolan ska få statligt huvudmannaskap.

Friskolorna

Värnar valfriheten för elever och föräldrar.
Förbjud muslimska skolor.

Lärares villkor

Övrigt

Nej till bussning, lottning eller andra typer av kvotering av elever. 

LÄS ÄVEN:

10 lärarprofiler: Dessa är våra viktigaste skolfrågor inför valet

Jaara: Dags att leverera, politiker

Wiman: "På söndag röstar jag med hjärtat"