Sök

Ja till Sveriges Lärare – detta händer nu

Att de samgångskritiska LR-medlemmarna skulle fälla den nya organiseringen blev inte verklighet. Den 1 januari 2023 föds Sveriges Lärare. Med sina 320 000 medlemmar är det ett av Sveriges största förbund.
– Nu lämnar vi det som varit bakom oss, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Nejsidan inom LR hade behövt 48 röster för att fälla förslaget om Sveriges Lärare, men fick 17. För att bevara det egna förbundet krävdes 24 röster, men oppositionen fick 16.

Det är resultatet av lördagens omröstning om de svenska lärarfackens framtid. Lärarförbundet röstade ja genom acklamation, vilket man gör när det inte finns några alternativa förslag att rösta på. 

Men fram till årsskiftet består de två fackförbunden som vanligt.

– För den enskilda sker inte förändringen här och nu. Däremot tror jag att man kommer att upptäcka både på arbetsplatserna och hos huvudmännen att samarbetet kommer att öka. Olika medlemsmöten och aktiviteter kan synkas och genomföras tillsammans, säger Johanna Jaara Åstrand.

Tillfällig dubbelbemanning

Nu inleds en intensiv period för alla ombud och styrelsemedlemmar.

– Vi kommer att jobba fram en massa information, stöd och verktyg till arbetsplatsombud och styrelser på olika nivåer för att övergången ska bli så smidig som möjligt. Alla medlemmar ska känna sig trygga i vad de kan förvänta sig vad gäller stöd och medlemsnytta, både nu och i framtiden, säger Johanna Jaara Åstrand.

En övergångsperiod

Mellan 1 januari 2023 och 1 januari 2024 gäller övergångsreglerna: samtliga ombud och styrelsemedlemmar stannar på sina poster med den tillfälliga dubbelbemanning som krävs för att få allt på plats.

Det gäller också ledarposterna – men exakt hur arbetet fördelas mellan de två förbundsordförandena kommer att kommuniceras 1 juni.

Vem ska leda

LR:s ordförande Åsa Fahlén har uttryckt sin vilja att fortsätta leda framtidens lärarorganisation.

– Vi behöver ta hand om de beslut som har fattats och vi kommer att presentera hur vi hanterar det delade ledarskapet, men jag kan inte berätta något ännu, säger Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand.

För enskilda medlemmar gäller fortfarande att kontakta Lärarförbundet Kontakt eller sitt lokala ombud fram till den 1 januari 2023.

– Det kan uppfattas lite dubbelt – hela den fackliga framtiden är förändrad, men för den enskilde medlemmen är det fortfarande som vanligt en tid framöver.

LÄS ÄVEN:

Jaara Åstrand efter historiska beskedet

Beskedet om Sveriges Lärare

Nya organisationen – så påverkas du