Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Slutreplik: Jag har inga partipolitiska preferenser i mitt yrkesutförande

Läraren Fredrik Clausson utsattes för politiska påtryckningar från en SD-politiker efter en lektion om stormningen av Kapitolium.

Jag är opartisk och objektiv i vilken historieundervisning jag än ägnar mig åt, skriver läraren Fredrik Clausson i en slutreplik.

Läraren: Vi måste vara motståndsrörelse mot de mörka krafterna

Replik: Politiska påtryckningar skall varken riktas mot lärare eller elever

Givetvis ska lärare vara opartiska och objektiva i sin tjänst. Jag är opartisk och objektiv när jag i min historieundervisning går igenom Vänsterpartiets kommunistiska och diktaturkramande förflutna; när jag beskriver Bondeförbundets (C) rashygieniska partiprogram på 1930-talet; och när jag redogör för Allmänna valmansförbundets (M) motstånd till allmän rösträtt under 1900-talets början. Jag är lika opartisk och objektiv när jag går igenom Sverigedemokraternas nazistiska rötter; när jag beskriver partiets rasistiska partiprogram på 1990-talet; och när jag redogör för hur SD fortfarande på 2020-talet innehåller företrädare som uttrycker åsikter från partiets förflutna. Men detta vill herrarna Stenkvist, Reslow, Grubb och Rubbestad kanske inte prata om?

Som yrkespolitiker är det kanske lätt att tro att demokrati enbart innebär att medborgarna har rösträtt var fjärde år och att de däremellan mest är till besvär. Demokratin fortgår hela tiden, utan direkt inblandning av politiker, med hjälp av opolitiska tjänstemän som genomför sina uppgifter enligt gällande regelverk. Som lärare har jag Skollagen och Läroplanen att rätta mig efter. Det står uttryckligen att ”alla som verkar i skolan ska alltid hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.” Jag ”ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Formuleringarna är också en del av demokratin, men det kanske herrarna Stenkvist, Reslow, Grubb och Rubbestad inte tycker?

Möjligen är det svårt att läsa med partipolitiska glasögon på sig, men min text tar avstånd från alla auktoritära förändringar av styrdokumenten. Lika lite som jag vill undervisa om proletariatets förträfflighet och bourgeoisiens ondska, vill jag undervisa om att vissa människor och kulturer är mer värda än andra människor och kulturer. De mörka krafterna jag refererar till är alltså inte specifikt Sverigedemokraterna, men herrarna Stenkvist, Reslow, Grubb och Rubbestad tycker kanske att skon passar?

Under mina nästan 20 år som verksam lärare har jag haft många kontakter med vårdnadshavare. Alla kontakter har haft eleven i centrum, tills en SD-politiker kontaktade mig efter en lektion i amerikansk nutidshistoria. Sedan dess har jag utsatts av mörka krafter. Jag har anklagats för att syssla med politisk indoktrinering och för att vara vänsterbliven och svagbegåvad. Mitt privatliv har kartlagts, jag har svartmålats och mina åsikter har registrerats. Mitt yrke och min person har ifrågasatts av riksdagsledamöter, reportrar, privatpersoner och anonyma troll – uteslutande från ett sverigedemokratiskt håll.

Jag har inga partipolitiska preferenser i mitt yrkesutförande, men det har de sverigedemokratiska ledamöterna i utbildningsutskottet. Herrarna Stenkvist, Reslow, Grubb och Rubbestad är allt annat än objektiva och neutrala när de ifrågasätter min objektivitet och neutralitet.

 

Fredrik Clausson, lärare